Minecraft ve škole

Obecně lze Minecraft považovat za počítačovou hru a zároveň ho můžeme vidět jako otevřený virtuální svět, který v letošním roce oslaví již 14 narozeniny. Nicméně původní zakladatelé/majitelé téměř před deseti lety prodali svůj záměr společnosti Minecraft a tak mohla začít pracovat i s myšlenkou zavedení Minecraftu do vzdělávání. A vznikla Minecraft Education Edition, která je přizpůsobená pro rozvíjení informatického myšlení. Rozšíření se týkalo zavedení propedeutických programovacích prostředí, jak blokových (MakeCode), tak textových (JavaScript, Python) do samotného využívání světa. Zároveň byla vytvořena část pro chemii, s chemickými prvky a následně sloučeninami.

některé z vybraných možností programování

Pro obor Informatika je ale mnohem zajímavější právě část zaměřená na algoritmizaci a programování. Zde je pak nejdůležitější postavou tzv. „agent“, který v podstatě ze začátku nahrazuje samotného hráče, např. ve stavění, v kopání, sázení, či dalších běžných činnostech.

agent v Minecraftu

Učitelé se mnou inspirovat v různých připravených aktivitách a publikacích (lekce nemusí být zaměřeny pouze na Informatiku):

Jak bylo výše zmíněno, je možné využít různých programovacích jazyků, mezi základní patří blokové programovací prostředí MakeCode. Toto prostředí se využívá např. pro práci s Micro:bitem. A v podstatě je velmi podobně koncipované. Jediná nadstavba je zde právě práce s agentem. Běžně je možné používat cykly, podmínky, proměnné, či další algoritmickou a matematickou logiku. Z blokového prostředí se může kdykoliv přepnout do textového prostředí Python nebo JavaScript.

Ukázka v MakeCode
ukázka v Pythonu

A kde začít? Můžete myslet na komplexnější pojetí, ve kterém vytvoříte plán, kdy agent postupně vytváří celou vesnici, či volit jednodušší a kratší hodinové aktivity, které na sebe nijak nenavazují. Tyto aktivity by měly být stále obtížnější z hlediska algoritmických konstruktů a výzev, resp. problematických situací pro žáky.

Nicméně samotná práce v Minecraftu má své výhody i úskalí. Je nutné upozornit na to, že práce v Minecraftu Education Edition je závislá na typech účtu Microsoft, se kterými škola disponuje a je možné, že bude potřeba samotné licence pro školu dokoupit. Výhodou by pak mohlo být, že učitel může s žáky pracovat společně v jednom vytvořeném světě a podporovat tak práci ve dvojicích, či ve větších týmech. Další velmi podstatnou součástí práce v Minecraftu je udržení pozornosti žáků tak, aby v prostředí pracovali na zadaných projektech, problémech a učitel podporoval cíleně a kontrolovaně rozvíjení informatického myšlení, nikoliv „hraní hry Minecraft“. Pokud se přímo nechcete pustit do práce se samotným virtuálním světem Minecraftu, je možné pro motivaci žáků využít alespoň Hodiny Kódu a připravené aktivity pro Minecraft.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Twitter

Vybrali jsme pro Vás

Související

Přejít nahoru