Eduklub

Nástroje pro vlastní hodnocení učitele i školy (digitální kompetence a digitální technologie)

Nástroje pro vlastní hodnocení učitele i školy (digitální kompetence a digitální technologie)

Škola je místo, kde se ani učitel, ani samotná instituce nevyhne častému hodnocení. Hodnotí se žáci učiteli, žáci mezi sebou, vedení hodnotí své učitele, vedení zase hodnotí zřizovatel, resp. samotnou školu. Ve hře jsou další aktéři jako zákonní zástupci nebo veřejnost. Pro školy je tak velice důležité samotné vlastní hodnocení, ze kterého vychází pak následně kroky vedoucí ke zlepšování kvality výuky. Školy mohou využít vnitřní systémy, nebo externě připravené a celostátně (popř. v celé Evropě). Mezi takové nástroje by se mohly řadit: Učitel21, Škola21 nebo Selfie Školy.

Učitel21 je nástroj, který je možné ohodnotit své digitální kompetence (podle DIGCompEDU). Konkrétně se vyučující sám hodnotí v šesti kategoriích (viz. obrázek). Následně získají výsledek v jednotlivých digitálních kompetencích (A1-C2). Výhodou tohoto dotazníku je, že si ho učitel může dělat opakovaně po pár letech a zjišťovat svůj posun.

Škola21je evaluační nástroj, který na základě sledování různých indikátorů pomáhá školám zjistit, do jaké míry se jim daří začlenit informační a komunikační technologie (ICT) do života celé školy.” V celkem 29 indikátorech se škola hodnotí a řeší zde své kompetence pro práci s digitálními technologiemi. To, co by si pak škola měla odnést je samozřejmě způsoby dalšího plánování a nastavení digitální strategie školy.

Selfie Školy – umožňuje sbírat informace o škole od žáků, učitelů i vedení školy v různých oblastech na hodnotící škále 1-5, např. -spolupráce a vytváření sítí (kultura spolupráce, komunikace a sdílení, efektivní učení), postupy hodnocení (včasná zpětná vazba, sebereflexe, digitální hodnocení, dokumentace učiva). Tento hodnotící dotazník má velkou výhodu v tom, že si ho dle potřeby škola může upravit.

Napsat komentář