Eduklub

Tvorba modelu pro 3D tisk

Tvorba modelu pro 3D tisk

3D tisk by se asi nejlépe dal specifikovat, jako vytváření 3D modelů z 3D návrhů a i tak by to bylo celkem nepřesné, protože existuje nejen relativně hodně 3D tiskových technologií, ale také i způsobu tvorby 3D modelu. Vzpomeňme si třeba na 3D pero. Obecně (a velmi nepřesně) tedy řekněme, že pracujeme s tzv. přírůstkovými tiskárnami/technologiemi, kdy se 3D výrobek tvoří/modeluje pomocí tenkého většinou nahřátého modelovacího materiálu (nejčastěji pak v běžném provozu termoplasty). To vlastně znamená, že jsme se posunuli z tisku 2D objektů do třetího rozměru.

Mnohem častěji než kdy dříve se tak 3D tiskárny dostávají i do základních a středních škol. Je často spjatý také se STEM nebo STEAM a je popravdě je na škole, jak je zařadí do běžného života školy. Nejvýhodnější se rozhodně jeví, aby tiskárny byli přístupné jak pro žáky, tak učitele a měli využití pro samotnou výuku jako prostředek výuky, vyučovací pomůcka, či umožňovali učitelům (žákům) další takové pomůcky vymyslet, vymodelovat a následně vytisknout.

Postup pro takový tisk je stále stejný a tudíž není obtížné, aby s tiskárnou pracovali i žáci na prvním stupni ZŠ:

 1. vytvořit model
 2. připravit model pro 3D tisk
  • využití Slicer (pro přípravu před tiskem – přidání opor, zarovnání nesrovnalostí, nastavení reálné velikosti tisku, …), např. PrusaSlicer, vhodné volit dle typu tiskárny, i kvůli kompatibilitě
 3. vytisknout
  • nahrát G-kod na médium, nebo přímo do tiskárny
  • nahřát plochu, na které se tiskne
  • nahřát samotný filament
  • a dlouze čekat… (tato fáze je pro učitele nejhorší, jelikož jen stěží se žákům podaří výrobek vytisknout během jedné vyučovací hodiny)

Mezi první nejčastější modely, které s dětmi ve školy učitelé tisknou jsou například klíčenky. Ty jsou totiž relativně ideální:

 1. netrvá dlouho, než se vytisknou
 2. nevyplýtvá se hodně filamentu, v případě, že se klíčenka nepovede
 3. snad se modelují a nevyžadují žádné další speciální znalosti z hlediska 3D tisku, podpor nebo dalších konstrukčních prvků

Napsat komentář