Eduklub

Mazací/bílé tabulky

Veronika Laufková Tzv. „mazací (stíratelnou) tabulku“ považuje Wiliam (2014) za vynález 21. století. Jedná se o pevnou tabulku velikosti A5 nebo

Okamžitá zpětná vazba: hodnocení na škále

Okamžitá zpětná vazba prostřednictvím hodnocení na škále je hned po signalizaci nejjednodušším způsobem zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků hromadným hlasováním

Okamžitá zpětná vazba: signály

Veronika Laufková Okamžitá zpětná vazba prostřednictvím signálům je nejjednodušším způsobem zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků hromadným hlasováním. Souhrnný text o

Kladení otevřených otázek

Veronika Laufková Kladení otevřených otázek je jedna z dalších technik zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků (souhrnný text o technikách zjišťování aktuálního

Jak plánovat výuku

Veronika Laufková, Karel Starý Bývalo či bývá zvykem, že uvažujeme o tom, co budeme učit (sčítání zlomků, vzory podstatných jmen

Okamžitá zpětná vazba: uzavřené otázky

Okamžitá zpětná vazba prostřednictvím uzavřených otázek je jednou z dalších technik zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků prostřednictvím hromadného hlasování (souhrnný text

Mapy učebního pokroku (vývojová kontinua)

Analytické sadě kritérií se blíží vývojové kontinuum (the development continuum, mapa učebního pokroku, dále MUP). Ta byla vytvořena s cílem rozvíjet

Jak sestavovat kritéria hodnocení

Ze zprávy OECD vyplývá, že v České republice zůstávají kritéria hodnocení často zamlčena, učitelé je žákům většinou explicitně nesdělují (Santiago, 2012).

Aplikace na tvorbu kritérií

Zvláště v posledních letech byly vytvořeny aplikace, které generují analytické sady kritérií (šablony), které je možné upravovat dle potřeb pedagoga, např.