Eduklub

Okamžitá zpětná vazba: hodnocení na škále

Okamžitá zpětná vazba: hodnocení na škále

Okamžitá zpětná vazba prostřednictvím hodnocení na škále je hned po signalizaci nejjednodušším způsobem zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků hromadným hlasováním (souhrnný text o technikách zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků je k dispozici zde).

Hodnocení na škále může být pro učitele důležitou zpětnou vazbu v průběhu hodiny či na jejím konci. Můžeme ji využít při návratu k cíli, tj. k věcnému obsahu (co jsem se jako žák naučil) – viz obrázek 1, který vizualizuje škálu v aplikaci Mentimeter.

Obrázek 1. Návrat k cílům učení (hodnocení na škále). Zdroj: archiv Veroniky Laufkové

V tomto případě (viz obrázek 1) se dozvíme jen subjektivní pohled žáků na jejich učení, tj. neposkytuje nám reálný stav o tom, jak žáci danému tématu porozuměli, podobně jako v případě zjišťování porozumění vyčíslování rovnic v chemii na tabuli (viz obrázek 2) – uceleně zde. Vždy by měly následovat další kroky pedagoga, který zjistí, kde nastal problém, čemu žáci přesně nerozumí, a jak budou postupovat dále, aby si žáci potřebné učivo osvojili.

Obrázek 2 . Exitka na konci hodiny ve vztahu k cíli hodiny – subjektivní hodnocení žáků. Zdroj: Renata Klimešová (ZŠ Zdice)

Hodnocení na škále lze využít i pro sebehodnocení žáků (podrobněji zde), jako například na obrázku 3 a 4. Vždy by bylo potřeba se minimálně ústně doptat, co žák bude potřebovat k tomu, aby daný cíl zvládl na úrovni svého maxima.

Obrázek 3. Hodnocení na škále dle publikace Zavádění formativního hodnocení, upraveno V. Laufkovou

Obrázek 4. Sebehodnocení na škále ve výuce informatiky. Zdroj obrázku: Petra Vaňková

Mapovat na škále není nutné jen znalosti, ale rovněž i pocity žáků či jejich subjektivní pohled na hodiny, který pro pedagoga může být cennou zpětnou vazbou k výuce. Může se jednat o otázky typu:

  • Jak se Ti dnes pracovalo?  
  • Jak Ti vyhovovalo tempo dnešní hodiny? 
  • Jak se ti dnes pracovalo ve skupině?
    • Kolik ses toho dnes naučil/a?  

Důležitá poznámka: V zahraničí se nejvíce osvědčila čtyřstupňová škála, příp. sedmistupňová či desetistupňová. Doporučujeme se vyhnout pětistupňové škále, která v českém vzdělávacím systému evokuje klasifikaci.

Napsat komentář