Eduklub

Otázky

Veronika Laufková Výchozím bodem pro účinnou zpětnou vazbu je klást správné otázky a odpovědím přizpůsobit další výuku. Pedagog klade svým žákům

Učební úloha

Veronika Laufková, Karel Starý Testová úloha slouží primárně ke klasifikaci, ověřování znalostí žáků v závěrečných didaktických testech, tedy výsledků jejich učení.

Stanovení cílů

Veronika Laufková, Karel Starý Co jsou výchovně-vzdělávací cíle a proč jsou důležité? Výchovně-vzdělávací cíle jsou slovní popisy toho, co se

Nedokončené věty

Veronika Laufková Nedokončené věty lze využít při rozvoji sebehodnocení žáků jako jednu z nejefektivnějších technik. Nejčastější využití mají nedokončené věty, kdy

Semafor

Veronika Laufková Semafor je technika spojovaná s formativním hodnocením nejčastěji – pedagogům umožňuje prostřednictvím žákova sebehodnocení signalizovat na tříbarevné škále míru

Teploměr

Veronika Laufková Okamžitá zpětná vazba prostřednictvím hodnocení na škále je hned po signalizaci nejjednodušším způsobem zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků

Komplexní způsob hodnocení

Veronika Laufková, Karel Starý Školní hodnocení může nabývat mnoho podob: od známky na vysvědčení, průběžného známkování, známku za aktivitu v hodině

Think – pair – share

Veronika Laufková Při evokaci a práci s prekoncepty žáků nebo při zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků můžeme kromě hromadných hlasovacích systémů

Losovátka/špachtličky

Veronika Laufková Jednou ze základních technik zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků jsou tzv. „losovátka/špachltičky/dřívka“. Učitel položí otázku a následně vylosuje žáka,

Barevné kelímky

Veronika Laufková Barevné kelímky jsou jednou z užitečných technik vrstevnického učení[1],resp. vrstevnické pomoci při učení (tutoring a mentoring), mezi kterou řadíme např.