Eduklub

Think – pair – share

Think – pair – share

Veronika Laufková

Při evokaci a práci s prekoncepty žáků nebo při zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků můžeme kromě hromadných hlasovacích systémů či využití techniky losovátek/špachtliček použít techniku think – share – pair. Ta znamená, že nejprve učitel položí otázku, nechá žákům dostatek času na promyšlení odpovědi, následně nechá žáky prodiskutovat jejich odpovědi ve dvojici a následně je vylosován žák, který odpoví.

Pro některé otázky je pro žáky bezpečnější, když si žáci mohou odpověď nejen sami promyslet, ale také sdílet se svým spolužákem a až následně pedagog vylosuje žáka, který odpoví. Introvertní žáci tak mají možnost si své odpovědi promyslet, utřídit a potichu zformulovat, co chtějí sdělit. Extrovertní žáky to vede k hlubšímu promyšlení a precizující formulaci.

Vždy je potřeba vzhledem k náročnosti dodržet určitý tzv. čekací čas (wait time), aby žáci měli dostatek času si odpověď promyslet. Vzhledem k časové náročnosti této techniky je doporučováno ponechat si ji na otázky vyšší kognitivní náročnosti, u kterých požadujeme od žáků hlubší promyšlení odpovědí a diskuzi.

I při této technice platí jednoduché pravidlo „Neúčast nepovolena”, tj. pokud žák neumí či nechce odpovědět, vylosujeme někoho jiného, ale k dotyčnému žákovi se po čase vrátíme např. s otázkou, jakou odpověď považuje za nejrelevantnější a proč. To se ale většinou nestává, poněvadž žáci měli možnost prodiskutovat své myšlenky či pojetí s některým ze svých spolužáků.

Ukázka techniky z druhého stupně je dostupná na tomto videu: Think – Pair – Share, tj. Mysli – prober s partnerem – vyslov přede všemi.

Napsat komentář