Eduklub

Barevné kelímky

Barevné kelímky

Veronika Laufková

Barevné kelímky jsou jednou z užitečných technik vrstevnického učení[1],resp. vrstevnické pomoci při učení (tutoring a mentoring), mezi kterou řadíme např. pomoc vrstevníků žákům se slabšími výkony. Wiliam (2011) dodává, že efekt vzájemného učení a hodnocení může být téměř stejně velký jako v případě individuální výuky. Ačkoliv je intelektuální potenciál žáků různý, vývojově a generačně jsou na tom žáci podobně. Kromě rozvoje sociální soudržnosti a angažovanosti se rozvíjí u těch žáků, kteří druhým něco vysvětlují, kognitivní elaborace (tj. schopnost explicitně vyjádřit to, co jsem pochopil/a), která odpovídá vyšší úrovni porozumění.

Každý žák dostane na lavici kelímky tří nebo čtyř barev a úkol, který má zpracovat. Bílou barvou žák signalizuje, že pracuje. Zelenou dává najevo, že má již hotovo a hledá ty žáky, kteří žádají o pomoc. Žlutá barva slouží žákům, kteří si sami nevědí rady, a říkají si o podporu spolužáků. Červenou barvou dává žák učiteli na vědomost, že vůbec nerozumí a potřebuje jeho pomoc. Pro učitele to je rychlý signál, v jaké fázi se třída nachází a dává to možnost rychle reagovat na aktuální potřeby žáků.

Ukázka z výuky s využitím technik stíratelných tabulek a barevných kelímků je k dispozici zde.

Kromě semaforu či barevných kelímků můžeme využít tzv. lodiček porozumění. Lodičky symbolizují, kde se žáci právě nachází:

  • Zelená: „Pluji – vím, rozumím, pracuji.“.
  • Červená: „Stojím/ Potápím se – nerozumím, nevím, potřebuji pomoci učitele.“
  • Modrá: „Pluji na moře – mám hotovo, čtu si, pracuji na dobrovolných úkolech.“

Obrázek 1.  Lodičky porozumění.

Potenciál vrstevnického učení využívají i další techniky. Žáci, kterým se podařilo vyřešit zadaný problém, běhají po třídě a pomáhají najít řešení i ostatním – učitelovi pomocníci (Červenka, 1993, s. 71). Podobně funguje Wiliamem (2011, s. 137–138) popsaná technika „C3B4ME“: Předtím, než žák požádá o pomoc učitele, musí oslovit alespoň tři jiné spolužáky („See three before me“) – viz vizualizace na obrázku 2.

Obrázek 2. Vizualizace techniky See three before me

Seznam odkazované literatury:

PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005, c1998. ISBN 80-7367-054-2.

WILIAM, Dylan. Embedded formative assessment. Bloomington, IN: Solution Tree Press, c2011. ISBN 1935249339.


[1] Jiné je tzv. kooperativní učení, kterým se podrobně zabývá u nás např. Kasíková (2005, 2010).

Napsat komentář