Eduklub

Semafor

Semafor

Veronika Laufková

Semafor je technika spojovaná s formativním hodnocením nejčastěji – pedagogům umožňuje prostřednictvím žákova sebehodnocení signalizovat na tříbarevné škále míru žákovského porozumění. Znamená to, že tato technika slouží jak žákům (pro rozpoznání jejich aktuálního stavu učení, příp. učebních potíží), tak učitelům (pro ověření toho, jak jejich žáci dané látce porozuměli a jaký učební postup mají zvolit v dalších hodinách).

Žáci své porozumění při plnění úkolu dávají najevo zvednutím jedné ze tří kartiček: zelená (plně rozumím); oranžová/žlutá (mám určité potíže, nejistotu); červená (neporozuměl/a jsem, ztrácím se). Učitel během několika málo sekund získá výbornou zpětnou vazbu o porozumění učivu ze strany žáků, žáci rozvíjí schopnost sebehodnocení (např.  Black & Wiliam, 2005). Obdobně lze při výuce využít i kelímky ve stejných barvách, podrobněji o této technice zde.

Techniku semaforu je možné s obměnou využít také v průběhu výkladu učitele: žlutou kartičkou žák signalizuje, že výklad je příliš rychlý; červenou kartičku žák využije, chce-li učiteli položit otázku; v ostatních případech nechají žáci na lavici zelenou kartičku (Wiliam, 2011, s. 156).

Vynikající ukázka využití této techniky (společně s technikou „užitečné ne“) na 1. stupni v české škole v matematice je k dispozici ve videu ve třídě A. Babanové, kdy žáci na barevný semafor umisťují kartičky se svým jménem podle své míry porozumění.

Obrázek 1. Ukázka využití techniky semaforu ve výuce na 1. stupni. Zdroj obrázku: 12 ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráci; explicitně strana B102

Další inspirativní techniky formativního hodnocení v hodinách z domácího prostředí jsou k dispozici v publikaci 12 ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráci, jejich původní využití včetně nesnadného zavádění některých technik je ukázáno ve videu Classroom experiment.

Odkazovaná literatura:

BLACK, P., & WILIAM, D. Changing teaching through formative assessment: Research and practice. [online]. Paris: OECD Publishing, 2005. Dostupné z: http://www.oecd.org/dataoecd/53/30/34260938.pdf

WILIAM, Dylan. Embedded formative assessment. Bloomington, IN: Solution Tree Press, c2011. ISBN 1935249339.

Napsat komentář