Eduklub

Aplikace na tvorbu kritérií

Aplikace na tvorbu kritérií

Zvláště v posledních letech byly vytvořeny aplikace, které generují analytické sady kritérií (šablony), které je možné upravovat dle potřeb pedagoga, např.

Stačí si vybrat z rozsáhlé nabídky předmětů potřebnou sadu kritérií (např. General, Language Arts, Learn about them, Math, Science, Social Studies) a upřesnit ji (pro Language Arts je to například Listening Rubric Generator, Oral Expression Rubric Generator, Writing Rubric Generator), zadat název školy, název sady kritérií, jméno vyučujícího a vybrat si obrázek, který bude kritéria doprovázet. O kompletní produkci sady kritérií se postará již generátor sám. Ale platí, že nelze ani tato kritéria bezmyšlenkovitě přebírat. Je třeba je vždy upravovat dle svých potřeb, dle potřeb své třídy a účelu hodnocení. Generátor může být jen cennou inspirací.

Obrázek 1. Ukázka vygenerovaných kritérií z programu teach-nology.com

Zdroj: https://www.teach-nology.com/web_tools/rubrics/

Aplikace na tvorbu kritérií

Zvláště v posledních letech byly vytvořeny aplikace, které generují analytické sady kritérií (šablony), které je možné upravovat dle potřeb pedagoga, např.

Stačí si vybrat z rozsáhlé nabídky předmětů potřebnou sadu kritérií (např. General, Language Arts, Learn about them, Math, Science, Social Studies) a upřesnit ji (pro Language Arts je to například Listening Rubric Generator, Oral Expression Rubric Generator, Writing Rubric Generator), zadat název školy, název sady kritérií, jméno vyučujícího a vybrat si obrázek, který bude kritéria doprovázet. O kompletní produkci sady kritérií se postará již generátor sám. Ale platí, že nelze ani tato kritéria bezmyšlenkovitě přebírat. Je třeba je vždy upravovat dle svých potřeb, dle potřeb své třídy a účelu hodnocení. Generátor může být jen cennou inspirací.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je lauf-2-642x600.png.

Obrázek 1. Ukázka vygenerovaných kritérií z programu teach-nology.com

Zdroj: https://www.teach-nology.com/web_tools/rubrics/Obrázek 2. Kritéria hodnocení v programu Turnitin

Zdroj: https://dokumenty.osu.cz/knihovna/turnitin-navod.pdf

Kritérií by měl být omezený počet, aby bylo možné s nimi pracovat. Z pohledu žáků jsou dostačující tři úrovně popisu kvality: většinou čtou jen první, poslední a prostřední deskriptor, zbytek si domyslí. Pro učitele, vzhledem k pětistupňové hodnotící škále, se osvědčilo deskriptorů pět. V zahraniční bývají nejčastěji využívány deskriptory 4.

Napsat komentář