Mazací/bílé tabulky

Veronika Laufková

Tzv. „mazací (stíratelnou) tabulku“ považuje Wiliam (2014) za vynález 21. století. Jedná se o pevnou tabulku velikosti A5 nebo A4, na kterou žáci píšou mazacími fixy a své řešení ukazují učiteli nebo spolužákům. U nás ji znají zejména pedagogové prvního stupně.

Jedná se o jednu z technik zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků (podrobněji zde). Učitel položí otázku směřující k porozumění učivu a žáci mají za úkol napsat či nakreslit krátkou slovní odpověď/číslici/zlomek/graf závislosti apod. na mazací tabulku, kterou ukážou na předem domluvený pokyn učiteli. Ten odpovědi všech žáků ve třídě rychle vyhodnotí (udělá si přehled o třídě jako celku i o jednotlivcích). Je potřeba dopřát žákům adekvátní čas. Introvertní žáci tak mají možnost si své odpovědi promyslet, utřídit a potichu zformulovat, co chtějí sdělit. Extrovertní žáky to vede k hlubšímu promyšlení a precizující formulaci.

Tyto tabulky je možné využít např. pro náčrtky v matematice, grafy ve fyzice, jazykové jevy v českém jazyce, slovíčka v cizích jazycích, jména autorů či postav v literatuře, letopočty v dějepisu apod. Kromě „pevné“ tabulky lze využít papír v euroobalu, na který lze psát stíratelným fixem, či napříkald podložku pro modelování aj.

Nováčková (2006) upozorňuje, že hromadné využití podobných technik nemusí být tolik účinné, protože někteří žáci se nesoustředí na položenou otázku, ale na to, aby neselhali (veřejné srovnávání pro ně může být ohrožením). To je vede k tomu, že věnují pozornost spíše sledování svých spolužáků. Nováčková proto doručuje tyto techniky využívat, ale ve dvojicích. Introverti většinou mají zábrany sdělovat své nápady před celou skupinou. Poté, co si je předají ve dvojici, získají větší jistotu, že jejich nápad stojí za to, aby byl prezentován. Nedokážou-li své zábrany zatím překonat, může jejich nápad prezentovat druhý ze dvojice. Žádný nápad nemusí zapadnout.

Ukázky výuky s mazacími tabulkami na 1. stupni ZŠ a na 2. stupni ZŠ nabízí video z výuky i komentáře pedagogů k zavádění a fungování této metody.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Twitter

Vybrali jsme pro Vás

Související

Přejít nahoru