Eduklub

Holistické sady kritérií

Sady kritérií jsou jedním z příkladů, jak lze adaptovat metodu primárně určenou pro sumativní hodnocení (známkování vedené snahou o objektivizaci hodnocení)

Co jsou kritéria hodnocení/úspěchu

Kritéria hodnocení jsou chápána pravidla nebo charakteristiky, které vymezují míru kvality žákových výkonů nebo jeho chování (Slavík, 2018). Kritéria mohou

Pedagog jako reflektivní praktik

Hodnocení není vždy záměrný akt, ale často probíhá nevědomě, formou bezděčných komentářů, gest a mimických signálů. Žáci všechny tyto signály

Jak poskytovat zpětnou vazbu?

O čem přemýšlíme, než poskytneme zpětnou vazbu: 1. Před samotným úkolem je nutné stanovit a objasnit výchovně-vzdělávací cíle a kritéria

Rozvoj sebehodnocení

Rozvoj sebehodnocení Nová taxonomie vzdělávacích cílů Marzano a Kendall (2007)[1] představili tzv. Novou taxonomii vzdělávacích cílů. Ve své práci vycházeli