Eduklub

Významné dny a události, které je možné využít k rozvoji čtenářství 

Významné dny a události, které je možné využít k rozvoji čtenářství 

Významné dny mohou podpořit ve škole čtenářství. Níže jich několik osvědčených a inspirativních uvádíme: 

14. únor – Daruj knihu

14. únor není jen oslavou svátku sv. Valentýna, ale rovněž Mezinárodním dnem darování knihy (International Book Giving Day). Poprvé se uskutečnil v roce 2012, kdy se do něj zapojilo 30 zemí. Lidé po celém světě darují dětské knihy a rozvíjejí tak vztah dětí k četbě. Není potřeba kupovat nové knihy, ale lze darovat již nevyužité knihy charitativním organizacím, dětským oddělením v nemocnici, dětským domovům, do čekáren u lékaře. Rodiče mohou nakoupit knihu společně s dítětem a darovat ji škole nebo některé výše zmíněné organizaci. Knihy by však měly být zachovalé a nepoškozené. 

Březen – měsíc knihy, měsíc čtenářů, měsíc internetu 

Březen je tradičně označován jako měsíc knih, měsíc čtenářů, ale také měsíc internetu. SKIP vyhlašuje Čtenáře roku (v roce 2014 Čtenářská rodina, v roce 2015 Táta čtenář – v rámci kampaně Tátové čtou dětem, v roce 2016 ocenění čtenářských tříd), knihkupectví vyhlašují speciální slevové akce a ve školách se konají akce na podporu čtenářství.

První březnový týden je vyhlášen Týdnem čtení (Čtení sluší každému), kdy děti čtou seniorům a naopak, zdraví nemocným, jsou pořádány soutěže v rychlém čtení (ověřování obsahu), kritickém čtení (kurzy, ukázky), probíhají ukázky digitalizovaných knih, je podporováno čtení v cizích jazycích, non-stop čtení nebo čtení na netradičních místech (na střeše, na věži, v jeskyni, na stromě, ve vlaku, v tramvaji atd.).  

21. březen je potom vyhlášen organizací UNESCO jako Světový den poezie. Ten staví na myšlence, že káva a čaj podněcují k tvorbě poetických a kreativních zážitků, protože poezie dokáže změnit svět. A díky této změně můžeme ze světa udělat lepší místo. V tento den tedy můžete v celé řadě podniků zaplatit svou kávu nebo čaj básní vlastní tvorby. S dětmi můžeme tvořit básně a každý za ni dostane svůj hrnek kakaa, čaje či jiného nápoje dle svého výběru. Své výtvory si děti následně odnášejí domů.  

2. duben – Mezinárodní den dětské knihy  

V tento den se narodil známý dánský pohádkář H. Ch. Andersen (a proto probíhá každoročně na začátku dubna Noc s Andersenem). Cílem Mezinárodního dne dětské knihy je inspirovat děti ke čtení a upozorňovat na kvalitní dětské knihy a hodnotnou literaturu a přístup k nim. 

23. duben – Mezinárodní den knihy a autorského práva, Kniha/čtení ti sluší 

Od 18. do 23. dubna je oslavován Mezinárodní týden knihy a autorských práv. 23. dubna je oslavou Mezinárodního dne knihy a autorského práva. Ve škole se lze 23. dubna zapojit do kampaně Čtení ti sluší (Kniha ti sluší). Do kampaně se zapojují také nakladatelé, autoři, vydavatelé novin a časopisů, knihkupectví i knihovny. 

První týden v červnu – Týden čtení dětem 

Týden čtení je organizován celostátní kampaní Celé Česko čte dětem. Kulturní a vzdělávací instituce po celé České republice „organizují v tento týden akce na podporu čtení dětem a čtenářství, například slavnosti, jarmarky, představení, happeningy, soutěže, sbírky knih či setkání s autory a ilustrátory. Obracíme se na rodiče, učitele, knihovníky, zdravotní sestry v nemocnicích a vychovatele v dětských domovech a další dospělé z okolí dítěte, aby v průběhu týdne od 1. do 7. června (případně data kolem prvního týdne v červnu) každoročně věnovali co nejvíce času společnému čtení s nejmenšími čtenáři“.3 Probíhají také čtenářské hry, soutěže, výtvarné soutěže na literární témata, výstavy vztahující se k dětské literatuře, vzdělávací workshopy a semináře pro rodiče, učitele i širokou veřejnost.  

8. září – Mezinárodní den gramotnosti 

Na začátku září, 8. dne v měsíci, je oslavován Mezinárodní den gramotnosti. Po celém světě se konají během týdne na začátku září akce směřující nejen k podpoře čtenářské gramotnosti, ale obecně podpoře gramotnosti celé světové populace. Tento den je oslavován již od roku 1966 a připomíná, že ne všichni ve světě (zejména obyvatelé nejméně rozvinutých zemí), mají možnost absolvovat školní docházku, což je velkým rizikem, protože gramotnost je nezbytná v orientaci člověka v současném světě. Gramotnost pomáhá snižovat dětskou úmrtnost, chudobu či dosáhnout rovnosti mužů a žen. 

Říjen – Týden knihoven, Maraton čtení 

První týden v říjnu patří Velkému říjnovému společnému čtení a je udělována cena Knihovna roku. V říjnu probíhá též maraton čtení, kdy spisovatelé čtou svá díla v knihovnách, probíhají besedy s autory a autorská čtení. 

Sobota před 1. nedělí adventní – Den pro dětskou knihu

Den pro dětskou knihu je projekt SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) a koná se vždy v sobotu před první nedělí adventní. Jedná se o akce knihoven. Jeho cílem je propagovat kvalitní a hodnotné dětské knihy (zejména v období adventu podpořit nákup knihy jako dárek dítěti), čtení, čtenářství a knihovny. Knihovny nabízejí dny otevřených dveří, konají se výstavy, autorská čtení, vyhlašují se literární ceny. 

Napsat komentář