Příklad uplatnění formativního přístupu v praxi: při rozvoji čtenářství

Před začátkem výuky: stanovím si cíle, důkazy o naučení (doklady o tom, že bylo cílů dosaženo), učební postup a činnosti studentů. Využívám tzv. plánování pozpátku/odzadu (od cílů). 

 Mé cíle lekce:  

 • Student vystihne didaktický potenciál textu. 
 • Student prokáže dovednost pracovat ve skupině. 
 • Student ocení svou práci a práci druhých. 
 • Studenti rozšíří své znalosti o velkých tématech v současné literatuře pro děti.  

Didaktický potenciál textu: Otázky nad textem (zpracováno dle materiálů O. Hausenblase) 

 • O co důležitého v textu jde? Proč je cenné, že text existuje, jaké je jeho poselství? 
 • Čím je obsah zajímavý – koho by mohl zaujmout? 
 • Čím je zpracování textu zajímavé, má cenu si ho povšimnout? Postavy, motivy, vypravěčská perspektiva, jazykové prostředky, popis prostoru, práci s časem aj.? 
 • Jak souvisí zvolený formát i jazyk textu s jeho obsahem? 
 • Kterým klíčovým místům musí žák porozumět, aby text dobře pochopil? 

Literární kroužky (role ve skupině) 

Tvorba plakátu o knize: zadání 

 • Uveďte informace spojené s dílem, které jste jako literární kroužek zpracovávali. 
 • Plakát bude vyjadřovat, jak interpretujete vybrané dílo. 
 • Plakát bude pojat tak, aby se dobře doplňoval obsah a forma (sdělení a výtvarno). 

Kritéria pro plakát k literárním kroužkům: 

Zdroj kritérií: Kritické listy. Dostupné z: https://kritickemysleni.cz/wp-content/uploads/2020/05/KL31_web.pdf 

V průběhu plnění úkolu sledujeme postup práce studentů. Pomoci nám mohou tzv. lodičky porozumění. Lodičky symbolizují, kde se žáci právě nachází: 

 • Zelená: „Pluji – vím, rozumím, pracuji.“. 
 • Červená: „Stojím/ Potápím se 
  – nerozumím, nevím, potřebuji pomoci učitele.“ 
 • Modrá: „Pluji na moře – mám hotovo, čtu si, pracuji na dobrovolných úkolech.“ 

Pro učitele to je rychlý signál, v jaké fázi se třída nachází a dává to možnost rychle reagovat na aktuální potřeby žáků. 

Vyhodnocujeme, jak se nám dařilo práci splnit: sebehodnocení a vrstevnické hodnocení 

Obrázek: Výsledný plakát jedné skupiny studentů ke knize Tango 

Následuje prezentace plakátů 

Dalším krokem je vrstevnické hodnocení – studenti si poskytovali zpětnou vazbu k jejich výsledným produktům: 

Závěrečná reflexe hodiny může být následující: Obkreslete svou ruku, vyberte si min. 2 nedokončené věty a doplňte svou odpověď. 

Sdílet na Facebook
Sdílet na Twitter

Vybrali jsme pro Vás

Související

Přejít nahoru