Moderní vyučovací metody

Modely

Modely chápame jako názorné učební pomůcky, které pomáhají konkretizovat abstraktní pojmy a teorie a usnadňují propojení s reálným světem. Pro efektivní práci s modely v průběhu…

Otázky

Veronika Laufková Výchozím bodem pro účinnou zpětnou vazbu je klást správné otázky a odpovědím přizpůsobit další výuku. Pedagog klade svým žákům otázky ke zkoumání žákovských znalostí, dovedností,…
Přejít nahoru