Eduklub

Interkativita ve videu

Využití videa ve výuce je v dnešní době zcela běžnou záležitostí (alespoň by mělo být). Míra a způsob začlenění videa

Robotika a umění

O robotice, resp. edukační robotice se v kontextu všeobecného vzdělávání na ZŠ a SŠ mluví především ve spojení s “novou

Tvorba VR aplikace pomocí CoSpaces Edu

CoSpaces, resp. CoSpaces Edu je možné chápat jako online prostředí pro vytváření jednoduchých aplikací virtuální reality. Z hlediska využití ve