Eduklub

Tvorba VR aplikace pomocí CoSpaces Edu

Tvorba VR aplikace pomocí CoSpaces Edu

CoSpaces, resp. CoSpaces Edu je možné chápat jako online prostředí pro vytváření jednoduchých aplikací virtuální reality. Z hlediska využití ve vzdělání se vyznačuje CoSpaces Edu dvěma hlavními aspekty. Prvním z nich je práce ve 3D, druhým pak programovatelná interaktivita vytvářené aplikace.

Tvorba 3D prostředí

CoSpaces Edu představuje zajímavé kreativní prostředí, ve kterém žáci mohou vytvářet jednoduché 3D scény i komplexnější příběhy, simulace či hry pro VR pomocí již připravených 3D objektů, těmto objektům pak nastavovat a měnit parametry související s jejich vizuálními vlastnostmi, animací, zvukem či s okolní 3D scénou. Nejedná se tedy o aplikaci, ve které se modelují 3D objekty či scény, ale výsledná aplikace se zde sestavuje z prostředí, do které se na příslušné 3D koordináty umísťují objekty a kamera, která reprezentuje pohled uživatele. Samotná práce je po seznámení s prostředím aplikace celkem intuitivní a není potřeba složitých manuálů či příruček. Ačkoliv se nabízí při vytváření nové scény několik variant (360° obraz, virtuální prohlídka, 3D prostředí), z hlediska správné funkčnosti výsledné aplikace při řešení pohybu ve 3D prostředí a plného využití potenciálu CoSpaces je nejvhodnější volba tzv. 3D prostředí.

Typy možných aplikací v CoSpaces Edu
Galerie předpřipravených objektů a prostředích pro vkládání do scény.

Programování

Druhým výukovým aspektem CoSpaces Edu je možnost programovat jednotlivé 3D objekty, případně scény, které žáci vytvářejí, a tím dodat vytvořené aplikaci potřebnou interaktivitu. Pro programování je možné využít vizuální blokový programovací jazyk CoBlocks, který je velmi podobný např. jazyku Scratch. Jazyk je téměř plně lokalizovaný do češtiny, občas se vyskytnou (zejména v pokročilejších příkazech) anglické texty, nicméně to není výrazný problém. CoSpaces Edu nabízí také možnost využití textových programovacích jazyků TypeScript či Python.

Možnosti programovacích jazyků v CoSpaces Edu

Jednoltivé skripty jsou od sebe oddělené, fungují paralelně a nezávisle na sobě. Je dokonce možné vytvořit i více skritpů v jednom jazyce. Pro výukové účely, kdy se například přechází s žáky od vizuálního blokového jazyka k textovému, zde bohužel není možnost jednotlivé skripty převádět či nahlížet v jiném jazyce.

Princip tvorby aplikace by se mohl shrnout do 3 základních fází, přičemž každá z nich umožňuje rozvíjet u žáků různé kompetence nejen z oblasti Informatiky a digitální gramotnosti.

  1. Scénář – tvorba příběhů, vyprávění
  2. Vytváření 3D scény – 3D grafika (chápání principu 3D prostoru, orientace ve 3D prostředí, základní manipulace a transformace 3D objektů); vizualizace
  3. Programování – algoritmizace a programování; 3D grafika (programování transformace objektů, animace, kolize objektů)

Vytvořenou aplikaci je možné spustit ve webovém prohlížeči, v mobilní aplikaci či přímo ve vybraných VR brýlích, které jsou CoSpaces podporovány (např. Oculus Quest 2). Vytvořený projekt je také možné poskytnout k dalšímu použití, což umožňuje např. předpřipravit projekt ze strany učitele (či žáka) a žákům nechat doprogramovat či dotvořit projekt.

Při úvaze nad možnými řešeními a scénáři, je zřejmé, že CoSpaces Edu nabízí značný přesah mimo Informatiku, např. do Fyziky, kdy je možné pracovat s fyzikálními vlastnostmi objektů a jejich chováním ve 3D prostředí. Hezkou ukázkou ve spojení s Fyzikou je např. simulace katapultu.

Užitečné odkazy

CoSpaces Edu (oficiální stránky)

Veřejná galerie vytvořených aplikací

Licenční podmínky CoSpaces Edu

Napsat komentář