Eduklub

Interkativita ve videu

Interkativita ve videu

Využití videa ve výuce je v dnešní době zcela běžnou záležitostí (alespoň by mělo být). Míra a způsob začlenění videa do výuky může být však velmi rozličná. Nejběžnější a také nejjednodušeji představitelná forma bude pravděpodobně prezentace video záznamu na projektoru při klasické výuce nebo odkázání žáků na online video materiál. Ve většině případech se bude jednat o online videa na YouTube, Vimeo či obdobných portálech nabízejících publikování a shlédnutí všemožných druhů a typů videí. V každém případě však půjde o typické využití videa v podobě pasivního (alespoň v rámci sledování materiálu) sledování obsahu ze strany žáků. To může samozřejmě v případě osvícenějších vyučujících sloužit jako podklad pro další, ať již návazné či průběžné aktivity, které s obsahem video materiálu souvisí. Stále se však bude jednat o klasický a dlouhá léta již zakotvený přístup prezentace video obsahu, který byl z didaktického hlediska mnohokrát a již dávno popsán.

Dnešní technologie však nabízejí inovativnější přístup, ve kterém je možné přímo do prezentovaného videa vložit interaktivní prvky a povýšit prosté video na (výukové) multimédium, jehož základem je právě video záznam. Častečně nabízel takové funkcionality dříve i YouTube (vkládání odkazů s popisky v určitém čase do vrstvy nad video), čímž umožňoval uživateli “přeskočit” během přehrávání na jiná videa, webové stránky či do jiného času stejného videa. Tím bylo možné zajistit do určité míry nelineární průchod[1] obsahem videa a odklonit se o čistě pasivního sledování.

Spojení interaktivity a videa v dnešní době je postaveno především na využití technologií HTML5, tedy prezentace videa skrze webové stránky pomocí konkrétních nástrojů. Docílit zajímavého interaktivního videa lze přímo formou tvorby webové aplikace v HTML5. Nicméně v případě vytváření takových projektů ze strany učitelů je tato cesta dosti náročná a v podstatě nesmyslná a přísluší spíše vývojářům webových aplikací a programátorům. Nicméně již existuje mnoho uživatelsky přívětivějších cest, a to s využitím různých aplikací.

H5P

Jednou z nich je H5P, plugin či tvůrčí prostředí, které kromě interaktivních videí nabízí tvorbu i mnoha jiných typů interaktivního obsahu (kvízy, puzzle, přetahovačky, osmisměrky, 360° virtuální prohlídky aj.) Základní možnosti, které se nabízí v interaktivních videí jsou vidět na příkladu na stránkách H5P.

Obr. 1 – Ukázka možností interakce ve videu v H5P (Zdroj: https://h5p.org/interactive-video)

Pro školy/učitele, kteří používají Moodle, je možné tvořit interaktivní video přímo v Moodlu jako aktivitu, kterou je možné začlenit i do hodnocení. Učitel tak může celkem snadno vytvořit z již existujícího videa (jako podkladové video se může také použít video umístěné na YouTube pomocí odkazu) interaktivní aplikaci se zpětnovazebními prvky a připravit tak žákům zajímavější výukové materiály.

Zdroje

[1] HOLUBOVÁ, Kateřina. Nelineární televize. Medkult [online]. 2019 [cit. 2023-05-10]. Dostupné z: http://medkult.upmedia.cz/Keywords/nelinearni-televize/

Napsat komentář