Eduklub

Archiv rubriky: ICT ve vzdělávání

Nevyhnutelný a všudypřítomný technický pokrok zasahuje i do školních osnov a mění podobu výuky. V návaznosti na to se digitální gramotnost stává naprostou nezbytností. Jaká je budoucnost výuky na školách? Jak tomu napomáhá Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a projekt Edubo? Nejen na tyto otázky odpovídal proděkan PedF UK pro vědu a výzkum, docent Antonín Jančařík.

Čtěte více

Téma vzdělávání dětí v oblasti umělé inteligence se stalo stěžejním tématem i pro Evu Nečasovou z AI dětem. Zájem o AI uplatila již před několika lety při pořádání příměstského tábora a začala hledat způsoby, jak tento potenciál integrovat do vzdělávacích materiálů pro české pedagogy a žáky. Vzniklá iniciativa AI dětem se zaměřila na tvorbu vzdělávacích materiálů. Zcela klíčovým je současný potenciál AI a výuka praktických dovedností. Zdůrazňuje potřebu včasného a vhodného začlenění této problematiky do školních osnov, aby učitelé mohli lépe připravovat žáky pro moderní svět.

Čtěte více

S digitalizací nabývá neformální a informální vzdělávání stále větší důležitosti. Celoživotní vzdělávání se stává klíčovým pro adaptaci na rychlé technologické změny. Ředitel Smíchovské střední průmyslové škola a gymnázia, Ing. Radko Sáblík, zdůrazňuje důležitost rozvoje talentů každého jednotlivce. Podle něj má každý student nějaký talent, a je úkolem školy pomoci mu jej objevit a rozvinout.

Čtěte více

Jaká je pozice AI na univerzitách? Je na umělou inteligenci nahlíženo spíše pozitivně, nebo negativně? Jak pracovat s rostoucím počtem studentských prací vytvořených s pomocí umělé inteligence? Boj s větší kontrolou originality prací studentů svádí i vedoucí katedry informačního inženýrství, člen tří vědeckých rad a člen České zemědělské akademie, pan doktor Martin Pelikán z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.

Čtěte více

Rovnice s parametry bývají studenty vnímány jako velmi složité téma. Neřeší totiž jen jednu konkrétní rovnici, ale rovnou celý soubor různých typů rovnic v závislosti na parametru. Příkladem může být kvadratická nerovnice s parametrem, která se pro určité hodnoty parametru může redukovat na lineární nerovnici. Stejně tak si studenti musí dávat pozor na to, jak je orientována parabola pro různé hodnoty parametru a nezapomenout ověřit veškeré podmínky a předpoklady. Na pomoc přichází česká aplikace Calculio, která jako jediná na světě dokáže pomoci i s tímto matematickým okruhem s detailním vysvětlením každého kroku. Aplikace je určena pro domácí přípravu jako pomocný nástroj, pokud student v tomto tématu tápe. Předpokládáme, že po vysvětlení několika úloh, se kterými má student problém, student pak sám zvládne řešit analogické úlohy. Aplikace funguje velice jednoduše. Stačí vyfotit či zadat příklad ve webovém rozhraní nebo mobilní aplikaci. Po odeslání příkladu student dostane na výběr, pro jakou neznámou…

Čtěte více

Koordinátor projektu Safer Internet Centrum Česká republika, Martin Kožíšek, se v rámci Akademie CZ.NIC věnuje školení veřejnosti, veřejné správy i škol v oblasti kyberbezpečnosti. Je úroveň znalostí a dovedností žáků i učitelů ohledně bezpečnosti na internetu dostatečná? Jaká jsou doporučení pro rodiče i učitele v rámci vzdělávání dětí o chování na internetu?

Čtěte více

Revize rámcových vzdělávacích programů, známá pod zkratkou RVP, je hlavním tématem, které české školství momentálně řeší. Snahou těchto změn je zmodernizovat učivo i jeho prezentaci žákům. Bude k tomu využita i umělá inteligence? Proč je revize tak důležitá a koho ovlivní? Jaké s sebou přinese nové klíčové kompetence? Nejen na to odpověděl Ing. Mgr. Pavel Beránek, který působí na Katedře informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Čtěte více

Pro zefektivnění výuky vznikla aplikace EDUBO, společný projekt IT e-shopu Mironet a Univerzity Karlovy. Tato bezplatná aplikace pro učitele nabízí nejen řešení pro prezenční i distanční výuku, ale také reaguje na nové požadavky Rámcového vzdělávacího programu (RVP) a reflektuje potřeby škol v nouzových situacích.

Čtěte více

V rámci zahájení Týdne pro Digitální Česko představila společnost Mironet poprvé veřejnosti mobilní učebnu. Ta je reakcí na revizi Rámcového vzdělávacího programu. Tato inovace výuky by měla nejen pomoci školám přizpůsobit se změnám ve vzdělávání, ale zároveň by měla žáků přinést atraktivnější formu výuky

Čtěte více

Aktivování vstupních znalostí žáků a management jejich předorientace ve výukovém obsahu jsou dvě strany stejné mince. Výsledek aktivace žáků je rubem, ke kterému náleží líc didaktické práce s „materiálem“, který učitel touto aktivací získal. A právě v tomto managementu předorientace (prekonceptů, reprezentací, stereotypů apod.) žáků spočívá didaktická práce učitele. Aktivování znalostí může samozřejmě nastávat před samotnou hodinou, a to ve více či méně krátkém časovém odstupu. Ostatně, tato možnost je jedním z argumentů pro zachování „domácích úkolů“, na které navazuje obsah hodiny a její cíle. Stejně tak je získávání vstupních znalostí základem metody „obrácené třídy“. Jako ideální se k této distanční komunikaci s žáky před výukou ukázaly nástroje managementu výuky typu Google Classroom nebo MS Teams. V samotné výukové jednotce pak má aktivace znalostí nejčastěji formu brainstormingu (v různých podobách) či problémového vyučování, kdy učitel žákům zadá „problém“, o kterém předpokládá, že k jeho vyřešení žáci nemají dostatečné znalosti nebo dovednosti (a zároveň je v prvních fázích…

Čtěte více

10/98