Kontrolní test

Kontrolní test může mít písemnou nebo praktickou podobu. Jeho cílem je ověřit znalosti a dovednosti žáků v rámci jedné, aktuální probírané oblasti. Kontrolní testy se používají k tomu, aby pomohly učitelům určit, kde studenti potřebují pomoc a poskytli zpětnou vazbu o jejich pokroku. Kontrolní testy mohou být také použity k tomu, aby pomohly učitelům přizpůsobit své výukové plány potřebám svých studentů.

Kontrolní test může mít podobu pretestu, které se používají k tomu, aby se zjistily předběžné znalosti studentů, nebo o posttestu, které se používají k tomu, aby se zjistily znalosti studentů po ukončení výuky. Kontrolní testy mohou být také použity v průběhu výuky k tomu, aby se sledovaly pokroky studentů.

V kontrolním testu v písemné podobě můžete použít otevřené otázky, uzavřené otázky, shody, doplňování vět nebo jiné typy otázek.

V kontrolním testu v praktické podobě mohou mít žáci za úkol plnit různé úkoly – tedy něco vytvořit, opravit či navrhnout Praktické testy mohou být cenným nástrojem pro ověřování dovedností a znalostí studentů. Mohou studentům pomoci rozvíjet své dovednosti a praxi, což jim může pomoci být úspěšnější v reálném světě.

Nezapomeňte, že při zarazení kontrolního testu do plánu hodiny může žákům zadat jak materiály k prostudování/opakování před testem, tak i správné výsledky, které se zobrazí po hodině, kde test proběhne. Díky tomu jim zprostředkujete okamžitou zpětnou vazbu.

Více o testování naleznete v článku Hodnocení.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Twitter

Vybrali jsme pro Vás

Související

Přejít nahoru