Edův čtenářský koutek – Didaktické zásady v přírodovědném vzdělávání

Publikace Didaktické zásady v přírodovědném vzdělávání s podtitulem metodická příručka pro učitele biologie, chemie, fyziky, geografie, informatiky, matematiky a lektory environmentální výchovy je unikátním počinem skupiny šestnácti československých didaktiků přírodovědných předmětů. Takto široký a názorově i oborově velmi rozmanitý tým se pod vedením docentky Kateřiny Jančaříkové rozhodl pracovat na společné publikaci, jejímž cílem je poskytnou metodickou podporu učitelům a lektorům výše zmiňovaných předmětů.

Co v knize naleznete? Jak již název napovídá, autoři publikace vybrali 20 didaktický zásad, které považují za důležité pro kvalitní vedení výuky a ke každé z nich, kromě teoretického vymezení, doplnili také konkrétní příklady uplatnění ze svých oborů. Ukazuje se, že koncept didaktických zásad není mrtvým a překonaným, ale může být vhodným nástrojem pro plánování a hodnocení výuky.

Autoři v úvodu ke své knize uvádějí: „Všichni učitelé chtějí „učit správně“. Někteří méně zkušení učitelé možná tápou, co to přesně znamená. Ti zkušenější to dokážou mnohdy docela dobře vystihnout. Ale pro všechny učitele může být někdy těžké vzpomenout si a uvědomit si, co všechno k této skutečnosti patří. V takové situaci jsou užitečnou oporou didaktické zásady (principy).“


Kniha se stala nejprodávanější knihou vydanou Vydavatelstvím PedF UK v roce 2022 a získala cenu rektora Univerzity J. E. Purkyně. Metoda použití didaktických zásad je prezentována také v rámci seminářů. Naposledy se s měli možnost seznámi účastníci Výletu dobré praxe, který se konal dne 26. ledna na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Pokud máte o knihu zájem, můžete si ji objednat v knihkupectví Karolinum.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Twitter

Vybrali jsme pro Vás

Související

Přejít nahoru