Eduklub

Edův čtenářský koutek – Chytrozemě

Edův čtenářský koutek – Chytrozemě

Chytrozemě je nová kniha Lucy Crehan, která se zabývá vzdělávacími systémy zemí, které dosahují v mezinárodních hodnoceních nejlepších výsledků. Kniha není jen souborem studií a analýz, ale především záznamem osobních zkušeností autorky, která všechny popisované země navštívila a strávila několik týdnů ve školách a rodinách učitelů a žáků. Díky provázání odborných studií a osobní zkušenosti je kniha velmi čtivá a poskytuje zajímavý vzhled na různé formy přístupů ke vzdělávání a poskytuje mnoho námětů k zamyšlení. Knihu vydalo nakladatelství audiolubrix a je dostupná nejen v tištěné podobě, ale také jako audiokniha k poslechu.

Lucy Crehan navštivila a ve své knize popisuje školské sytémy Finska, Kanady, Japonska, Číny, Singapuru a Nového Zélandu. Čtenář se ale dozví také mnoho informací o fungování škol ve Velké Británii a USA, se kterými autorka průběžně nově nabyté zkušenosti srovnává. Je na každém, aby si získáné informace porovnal se svou zkušeností a reflektoval ve své praxi, nicméně autorka sama v závěru poskytuje pět doporučení/zásad.

 1. zásada – Na formální učení děti připravte
  V rámci této zásady autorka uvádí: Než děti dosáhnou šesti let věku, nevyžadujte od nich konkrétní studijní výsledky, ale raději zlepšujte jejich sociální a předškolní dovednosti pestrým prostředím a učením hrou.
 2. zásada – Koncipujte kurikula tak, aby je bylo možné dokonale zvládnou (a tvořte motivující kontext)
  Dobré národní kurikulum by mělo být úzké, zaměřené na obecný obsah a smysluplně uspořádané. Naopak by nemělo předepisovat kontext nebo učební postupy.
 3. zásada – Je lepší podporovat děti v náročných úkolech, než dělat ústupky
  Ve všech úspěšných školských systémech nedochází k omezování rozsahu toho, co se mají žáci žáci se slabšími studijními výsledky naučit. Doporučením je také nechávat až do věku patnácti či šestnácti let žáky v heterogenních třídách.
 4. zásada – Přistupujte k učitelům jako odborníkům
  Učitelé musí být vzděláváni jako učitelé, s důrazem na didaktickou znalost obsahu. Začínající učitelé by měli mít sníženou výukovou zátěž a prostor pro setkávání s uvádějícím učitelem – mentorem.
 5. zásada – Akontabilitu škol doplňujte s jejich podporou (spíše než s postihy)
  Je potřeba využívat zkušeností úspěšných ředitelů škol a školy, které nedosahují očekávaných výsledků spíše směřovat a podporavat, než jejich vedení trestat.

Napsat komentář