Eduklub

Skupinová výuka v matematice

Skupinová výuka v matematice

Mezi jednu z moderních forem výuky patří skupinová výuka. Jedná se o nástroj, který umožňuje aktivizovat většinu žáků ve třídě a zapojit je do diskuze. Při zavádění skupinové výuky musí učitel řešit celou řadu otázek – jak vytvořit skupiny, jak naplánovat jednotlivé aktivity, kolik času aktivitám věnovat. Jedním z nástrojů, který učitelům tuto činnost v hodinách matematiky na střední škole usnadňuje, je program Techambition. V této aplikaci jsou pomocí nástrojů umělé inteligence plánovány skupinové aktivity, včetně rozdělení studentů do týmů, dle jejich přístupů k řešení problémů. Výzkum realizovaný na PedF UK (E-learning and classroom learning activities) ukázal, že využívání skupinových aktivit velmi pozitivně přispívá nejen ke zvýšení aktivity žáků, ale velmi pozitivně ovlivňuje i jejich domácí přípravu. Žáci, kteří v hodinách pracovali skupinově, vypracovávali v systému dvakrát více dobrovolných úkolů, než žáci ze tříd, kde nebyly nástroje pro skupinovou výuku využívány.
Pokud se chcete o skupinové výuce v aplikaci Techambition dozvědět více, doporučujeme vám následující příspěvek na Blogu.

Napsat komentář