Informatické myšlení a změna v RVP ZV

Již více než 10 let se řešila potřeba změny kurikulárních dokumentů, které by umožnily bez nutnosti redukce běžného obsahu oboru Informačních technologií zařazovat i nový obsah směřující k rozvoji žáků směrem k informatickému a algoritmického myšlení. Tyto požadavky vznikaly jak ze strany odborníků v oblasti Informačních technologií, tak učitelů informaticky zaměřených předmětů.

Tato očekávaná změna přišla v roce 2021, kdy se do RVP ZV dostává nový obsah oboru Informatika. Změna kurikulárních dokumentů tak umožňuje se nejdříve připravit na tuto změnu (náběhové období definitivní platnosti RVP ZV v oboru Informatika) a pro první fázi je připravena i sada učebnic a metodických materiálů pro podporu učitelů (např. revize.edu.cz, imysleni.cz). Stejně tak se realizuje i vzdělávání lektorů, kteří by měli dále vzdělávat učitele a měli by pomoci učitelům lépe pochopit samotný koncept informatického myšlení (projekt SYPO).

Uchopení samotného konceptu Informatického myšlení učiteli by mělo vést ke změně realizace výuky i z hlediska metod a forem výuky. Více by měl být podporován například konstruktivistický přístup k výuce. Pro učitele je tedy prioritní přemýšlet o samotném informatickém myšlení jako obecném konceptu v oboru Informatika (je možné jej však uplatňovat a rozvíjet i v dalších předmětech, např.: matematika, fyzika). Informatické myšlení se chápe zjednodušeně jako myšlenkový proces formulace, vyjádření a řešení problému takovým způsobem, který by mohl efektivně provést a zpracovat stroj. Obecněji se pak mluví o takovém typu myšlení, kdy člověk myslí jako informatik.

Mezi další základní vlastnosti daného procesu myšlení pak patří zobecnění, vyhodnocení a zlepšení celého řešení problému, a tak dá popsat čtyřmi základními stavebními kameny:

  • dekompozice – rozklad problému na dílčí lépe řešitelné části,
  • vzory a sekvence – nalezení opakujících se částí,
  • abstrakce – odhlédnutí od přebytečností a soustředění se na nutné části problému,
  • vytvoření algoritmu – vytvoření postupu k řešení problému.

V současném RVP ZV je pak realizováno čtyřmi základními oblastmi, které mají být rozvíjeny na prvním i druhém stupni základní školy:

  • Data, Informace a modelování,
  • Algoritmizace a programování,
  • Informační systémy,
  • Digitální technologie.

V následujících příspěvcích se budeme více zabývat konkrétními oblastmi, tématy a přímo ukázkami do výuky.


Více informací můžete najít na:

Sdílet na Facebook
Sdílet na Twitter

Vybrali jsme pro Vás

Související

Přejít nahoru