Eduklub

Jak začít se skupinovou výukou?

Rozdělení žáků do skupin může být ve výuce velmi podnětné. Podporujeme tím rozvoj komunikativních dovedností a vytváříme předpoklady pro schopnost

Vyučování dovednostem

„Netrapte se tím, že vás děti nikdy neposlouchají, ale tím, že vás stále pozorují.“  Robert Fulghum Ke školním dovednostem řadíme praktické

Podcasty o vzdělávání

České podcasty o vzdělávání představují zajímavý způsob, jak se získávat aktuální informace o vzdělávání. Nabízejí diskuse o současných vzdělávacích trendech,

Jak začít vyučovací hodinu?

Začátek vyučovací hodiny je klíčem k jejímu úspěchu. Pokud se nám podaří žáky na začátku hodiny zaujmout a získat, je to