Eduklub

Souhrnný test

Souhrnný test

Souhrnný test je metoda hodnocení, která slouží k ověření a zhodnocení znalostí žáků za určité období, často na konci čtvrtletí, pololetí nebo školního roku. Jeho hlavním cílem je zjistit, do jaké míry studenti zvládli učivo a dovednosti a poskytnout jim odpovídající zpětnou vazbu.

Souhrnný test obvykle pokrývá širší okruh učební látky než běžné testy nebo kvízy a jeho podoba je často písemná, i když může mít podobu praktického testu. Bývá navržen tak, aby mohl otestovat různé aspekty daného tématu a zahrnoval klíčové koncepty a dovednosti, které byly probírány během daného období. Obsahem testu tedy nemá být pouhé ověření zapamatování si sady faktografických informací.

Souhrné testy jsou velkou psychickou zátěží pro studenty, proto je dobré zvážit, zda je jejich použití nezbytné a jejich zadávání napříč všemi předměty koordinovat tak, aby se žáci mohli na všechny testy řádně připravit a měli mezi nimi dost času na odpočinek.

Cílem testu může být i ověření dosažení hranice znalostí a dovedností, která je pro každého žáka individuální a byla předem stanovena.

Nezapomeňte, že při zarazení kontrolního testu do plánu hodiny může žákům zadat jak materiály k prostudování/opakování před testem, tak i správné výsledky, které se zobrazí po hodině, kde test proběhne. Díky tomu jim zprostředkujete okamžitou zpětnou vazbu.

Více informací naleznete k článku Hodnocení.
Doporučujeme také články Jak sestavovat kritéria hodnocení a Motivace žáků prostřednictvím hodnocení.

1 komentář

Napsat komentář