Eduklub

Výkon vs znalost

Výkon vs znalost

K napsání tohoto příspěvku mne inspirovala kniha Responzivní výuka od Harry Fletcher Wooda. Ve čtvrté kapitole této knihy se autor zabývá otázkou Jak poznáme, co se žáci v hodině naučili? Učitel, který chce dobře plánovat výuku, si musí nejen stanovovat cíle, ale také ověřovat jejich splnění. Zde však narážíme na jeden ze zásadních problémů a tím je odlišení výkonu a znalosti.

Výkonem se rozumí dočasný výkyv v chování a vědomostech, který lze pozorovat a změřit v průběhu, nebo krátce po nabytí. Jinými slovy, pokud se se žáky v hodině něco učíme nebo procvičujeme, dojde u žáků ke zlepšení výkonu. Toto zlepšení může však být pouhou okamžitou reakcí na dané procvičování a nemusí být trvalé. Na druhou stranu znalost je trvalou změnou vědomostí. Více o povaze znalostí a dovedností se může dovědět v následujícím VIDEU.

Samozřejmě si všichni přejeme podpořit nikoli krátkodobé vzedmutí výkonu, ale dlouhodé znalosti. Základní otázkou je, jak toho dosáhnout. Jednu z možných odpovědí můžeme nalézt ve výzkumech D. Rohrera. Ten, ve svém již klasickém experimentu předložil dvěma skupinám žáků k řešení šestnáct matematických úloh. Jedna skupina obdržela úlohy seskupené tematicky u sebe a druhá v náhodném pořadí. Dle očekávání bylo řešení náhodně seřazených úloh po žáky mnohem náročnější. Ovšem při následném testu s týdenním odstupem žáci, kteří pracovali s náhodně seřazenými problémy zodpověděli třikrát větší počet otázek, než žáci, kteří měli situaci zjednodušenou tím, že první úlohy měly tematicky seskupené. Tento experiment byl v různých kontextech opakován a ukazuje se, že cvičení složená z různých úloh jsou mnohem efektivnější, než monotématicky/blokově zaměřená výuka, i když okamžitý výkon je často mnohem vyšší u blokově orientované výuky. První příklady negativních dopadů blokově orientované výuky se vztahovali ke sportu, nyní se s nimi můžeme setkat ve všech oborech.

Pokud chceme ve výuce podpořit znalosti a nikoli jen okamžitý výkon, je nutné jednotlivé aktivity střídat. Toto střídání je sice pro žáky náročnější, přínáší však dlouhodobý užitek.

Napsat komentář