Eduklub

Ozobot ve všech stupních vzdělávání

Ozobot ve všech stupních vzdělávání

Ozobot je poměrně známá robotická programovatelná hračka právě v České republice. Dá se považovat za jednu z takových prvních programovatelných hraček, která více veřejně vstoupila do povědomí učitelů, možná i proto, že se jejím fungováním zabývali aktivní učitelé, kteří se o robotické systémy již od samotného počátku zajímají. Mezi takové se řadí i Hana Šandová.

Základem fungování jsou LED diody reagující na barvu (nejtypičtěji červenou, zelenou, modrou, černou). Robotická hračka se díky snímání barev pohybuje po připravené čáře (5 mm široké), zároveň umí číst příkazy, tj. sekvence barev jdoucí za sebou (např. otočení o 180°, zrychlení, zpomalení, blikání konkrétní sekvencí barev). Ozobot má vybudovanou vlastní primitivní inteligenci založenou na rozhodování náhodně zvolené cesty pohybu, v případě křížení.

V současnosti se učitelé mohou setkat se dvěma typy: BIT a EVO. Mezi základní vlastnosti verze BIT patří samovolný pohyb po nakreslené cestě (na papíru, či tabletu) s primitivním rozhodováním (optický senzor, color senzor), příkazy dle sekvence barev, práce s cykly (opakování), podmínkami, proměnnými, funkcemi a navigace po čáře. Další vlastnosti verze EVO navíc od verze BIT jsou proximální senzor, speaker, práce s intervaly, přerušení programu. Hlavní inovací této robotické hračky je bluetooth. Díky této bezdratové komunikaci je možné přímo prostřednictvím mobilního dotykového zařízení Ozobota ovládat, tj. volit směr jeho pohybu, využít speaker, či nahrávat programy prostřednictvím připojení k ozoblockly. To je zajištěno díky aplikace Evo by Ozobot.

Kromě samotného kreslení cest, labyrintů, či map a přidávání příkazů do cesty robotické hračky je možné vytvořit i vlastní pohyb robota prostřednictvím aplikace OZOBLOCKLY dostupné online. Toto programovací prostředí je blokové a je současně rozlišeno i přizpůsobeno podle věku žáka a typu robotické hračky. Pro přenesení vytvořeného kódu do robotické hračky se využívá opět barevná sekvence, která je do ozobota jednoduše “nabliká” skrze obrazovku notebooku, tablet nebo smartphonu (kompatibilita s iOS a Android platformami). Další možností je nahrání programu přímo skrze přihlášení do aplikace a následně do robotické hračky.

Ukázka z úrovně 3 pro Ozobot EVO

Je nutné podotknout, že v současnosti se v samotné aplikaci ozoblockly nachází ještě třetí možnost kromě BIT a EVO, a to tzv. METABOT. Tato možnost slouží k vytvoření tzv. virtuálního robota, jehož naprogramovaný pohyb vidí žáci po naskenování QR kódu. Tato alternativa se zdá být užitečná, pokud máš škola méně zařízení typu ozobot, nebo je nemají vůbec a chtějí je alespoň “virtuálně” zapojit do výuky. K takovým aktivitám by mohly sloužit i hodiny kódování pro ozobota, kde také není nutné využít robota fyzicky. Mezi takové aktivity patří: OzoTown nebo Shapetracer.

Ukázka z ShapeTracer I.

Alternativ pro využívání této robotické programovatelné hračky je více a proto se zdá být relativně univerzální pro své možnosti:

  • kreslení čas a ozokódů (pro menší žáky na prvním stupni)
  • využívání pracovních listů (dle obtížnosti lze využít pro všechny stupně vzdělávání)
  • využití aplikací pro práci s ozobotem (např. Ozobot Bit Groove) (jako motivace pro žáky všech stupňů, spíše pak pro základní školy)
  • využití “hodiny kódu” (pro seznámení, nutnost elementárních znalostí anglického jazyka)
  • programovaní skrze aplikaci OZOBLOCKLY (dle typu ozobota a zkušenosti žáků lze volit způsob programování, včetně využití pole aj.)

Napsat komentář