Příklady organizérů vědomostí a jejich vlastnosti

Organizéry vědomostí nazýváme různé typy strukturace informací a vědomostí, které nám umožňují rychle nahlédnout do podstaty hierarchie a uspořádání konkrétního informačního obsahu. Mezi nejznámější příklady v České republice by jistě patřily myšlenkové mapy. Nicméně se jedná o relativně rozsáhlou skupinu různorodých struktur, které se využívají za různých okolností. Na obrázku níže jsou k nahlédnutí konkrétní typy organizérů a jejich vizuální podoba.

Žáci se všemi typy organizérů setkají v průběhu svého studia mnohokrát, dokonce i pojmové a myšlenkové mapy se stávají jak součástí učebnic, tak kurikula (konkrétní v oboru Informatika se kromě jiného s těmito strukturacemi informací počítá do běžného učiva).

Obr. 1: Rozdělení organizérů z publikace autora článku: Jak uspořádávat informace, 2019

Mezi typické dělení patří:

  • mapy (např. pojmová, myšlenková) – existuje rozvíjená centrální/základní myšlenka, pojem
  • scénáře – existuje konkrétní sled uspořádaných událostí/činností/…
  • diagramy (např. grafické, vývojové) – nelineární vyjádření konkrétního jevu, …
  • schémata – symbolické znázornění konkrétního jevu, …
  • grafy – zaznamenání většinou číselných hodnot

Základní vlastnosti takových organizérů spočívají hlavně ve strukturaci a výběru informací, které zaznamenávají a ke kterým se vztahují. Každý typ organizérů pak umožňuje zaznamenání informace, či vědomosti jinou formou a způsobem, ale v podstatě všechny se snaží zjednodušit a uspořádat konkrétní informace. Velmi často je nedílnou součástí grafické ztvárnění, tedy vizualizace, ale ne vždy je vhodné využít software pro přípravu takového organizéru.

Obr. 2: Pomocí mapy pojmů zaznamenaná základní pointa organizérů (z vlastních příprav autora)

Ať chceme nebo nechcete v běžném životě se s příklady organizérů setkáváme na každém kroku. Jen si třeba vzpomeňme na manuály ke složení skříně, grafy ukazující vítězného kandidáta ve volbách, či schéma zapojení elektroinstalace v domácnosti. Proto není vhodné na ně zanevřít ani ve škole a zkusit někdy opustit lineární zápisy a prezentace.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Twitter

Vybrali jsme pro Vás

Související

Přejít nahoru