Digitální senior. Podle Hájkové dnes již není žádnou výjimkou

Programová manažerka projektu Digitální odysea Jolana Hájková pomáhá seniorům k samostatnějšímu pohybu v online světě tím, že je učí používat chytrý telefon, ovládat aplikace pro komunikaci s blízkými nebo čelit dezinformacím. Co seniorům brání využívat moderní technologie? Jak projekt, který vznikl pod záštitou vzdělávací platformy Nadace Vodafone, hodnotí sami senioři?

„Týden pro Digitální Česko vnímám jako úžasnou příležitost, aby se zde spojili a propojili aktéři na poli digitálního vzdělávání a digitalizace jako takové. Věřím, že se tady seznámím s aktivitami jiných partnerů a že třeba přijdeme na nějakou vzájemnou spolupráci,” chválí týden plný vzdělávacích akcí v oblasti digitalizace Hájková z Nadace Vodafone.

Digitální gramotnost starších

Ve spolupráci s projektem Moudrá sovička se senioři učí, jak správně a bezpečně používat elektronická zařízení jako jsou počítače, tablety a mobilní telefony, ale také jak pracovat s digitálními technologiemi.

Sami senioři uvedli jako největší překážky, které jim brání v používání moderních technologií, především nízké sebevědomí, strach z nezdaru a chyby: „Že něco zmáčknu špatně a zhroutí se celý svět,” tlumočí jejich obavy Hájková. Následně to byl nedostatek financí na pořízení elektronického zařízení a datového tarifu. V neposlední řadě je velmi podstatným důvodem to, že nemají nikoho, kdo by se jim trpělivě, a především pravidelně, věnoval.

Pro seniory je pro naučení se nové dovednosti zcela zásadní časté opakování a pomalejší trpělivý přístup vzdělavatele. Program Digitální odysea byl konstruován právě na základě těchto jejich potřeb a očekávání seniorů. „A i kdyby se měli naučit jenom jednu jedinou věc a zůstala jim ta chuť se učit dál, tak pro nás je to zaručeně vítězství,” sdílí svou radost managerka projektu.

Zpětná vazba jako podklad k inovacím Digitální odysey

Senioři jsou nadšeni především z toho, že před rodinnými příslušníky nemusí být za hloupé, neschopné a nevzdělané. Je pro ně mnohem pohodlnější, když je učí někdo cizí, který se jim trpělivě věnuje a dává dostatek prostoru pro opakování. „Zároveň je pro nás výzva, abychom zapojili mladší příslušníky, mladší generace, aby se svým prarodičům, rodičům věnovali a aspoň s těmi základy jim pomohli,” přeje si Hájková z Digitální odysey. 

Samotný projekt je postaven na průzkumu a zpětné vazbě seniorů. Již při tvorbě platformy Digitální odysea byli senioři přizváni na pomoc, a od naprostého začátku projektu tak byli součástí testování a cenné zpětné vazby. Názor seniorů je velmi důležitý a celý tým projektu s jejich poznatky aktivně pracuje.

Obavy seniorů z digitálního světa

Podle zkušeností vzdělávací platformy Nadace Vodafone nemají senioři ryze negativní přístup k digitálním technologiím. Převažují spíše pochybnosti, jak o svých vlastních kompetencích, které vyjadřují komentáři typu “už to není pro mě”, tak někteří pochybují o přínosu moderních vymožeností “dřív jsem to nepotřeboval, proč bych to měl používat teď”.

Začátky jsou těžké i pro seniory a „když jim třeba nejde pochopit jednu věc, tak ztrácí trpělivost,” demonstruje zkušenosti se seniory Hájková.

Proto je velmi důležitá, již zmiňovaná, trpělivost a respektující plán učiva. Díky postupnému učení se po malých krocích, od elementárních znalostí a dovedností, jsou senioři povzbuzeni k jejich dalšímu rozšiřování. Pozitivně se to odráží i v eliminaci případných bloků v učení nebo ve vzniku negativních reakcí vzdělávaných.

Hájková si však i posteskla: „Co se nám zatím nedaří, je dostat seniory do onlinu, kde pro ně máme připravenou webovou platformu se stejným názvem Digitální odysea. Najdou tam zpracovaná témata od A do Z. Od úplných základů až po pokročilejší témata.” Právě tato platforma by měla sloužit i pro opakování naučené látky.

Senioři pomohli vyvinout mobilní hru

Hájková velmi ráda vzpomíná na akci, kdy účastníky Digitální odysey přizvali k vývoji mobilní hry od Kikiriki Games (toto herní studio se zabývá vývojem mobilních her pro nevidomé). Jejich herní novinka spočívá v odpovídání na kvízové otázky napříč generacemi. Právě to bylo impulsem pro oslovení a zapojení seniorů, kteří tak “pokrytí” všech generací značně pomohli. „Strávili jsme hrozně hezké odpoledne, kdy i oni nabyli dojmu, že jsou užiteční a hrozně je těšilo se na něčem takovém podílet,” doplňuje svou zkušenost se zapojením seniorů do vývoje Hájková.

AI 

Stejně jako žák první třídy běžně nepočítá rovnice, tak ani v případě seniorů začínajících se světem IT, není umělá inteligence aktuálním tématem. „U těch začátečníků a účastníků našich kurzů je na takové úrovni skutečně jenom pár lidí,” sděluje Hájková. 

Stále je mnoho starších lidí, které trápí obavy například ohledně online nakupování. Bojí se, že kliknou nesprávně, a tím přijdou o veškeré úspory. Existují však i výjimky: „Když za mnou přišel jeden náš pravidelný účastník kurzu, který testoval AI dřív než já, tak jsem si řekla, že nás už ti účastníci kurzu předčili,” vzpomíná s úsměvem managerka Digitální odysey.

Podle ní je naprosto v pořádku mít jistý respekt z neznámých věcí a novinek, což umělá inteligence bezesporu je. I ona sama má někdy strach a obavy, na druhou stranu ji tyto negativní emoce motivují věnovat se tématu a více si o dané problematice zjistit.

 

 

Zdroj: Technologická platforma IT People

Sdílet na Facebook
Sdílet na Twitter

Vybrali jsme pro Vás

Související

Přejít nahoru