Eduklub

Ústní zkoušení

Ústní zkoušení

Ústní zkoušení může být pro některé žáky velmi stresující zážitek, a to zejména po období, jako je pandemie covidu-19, kdy mohli čelit mnoha výzvám a změnám. Je důležité, aby školy braly v úvahu tyto aspekty a citlivě zvažovaly formu a rozsah zkoušení tak, aby minimalizovaly stres a zvýšily efektivitu hodnocení a zpětné vazby.


Věnujte pozornost podpoře žáků během celého procesu ústního zkoušení. Ujistěte se, že mají příležitost zeptat se na otázky nebo žádat o vysvětlení. Poskytněte pozitivní a konstruktivní zpětnou vazbu, aby se mohli lépe zorientovat v tom, co potřebují zlepšit. Dobrým nástrojem i zkoušení “nanečisto”, kde si žáci mohou ověřit své znalosti a seznámit se s průběhem zkoušky.

Individualizujte požadavky na žáky tak, aby co nejlépe odpovídali jejich aktuálním možnostem a potřebám. Zaměřte se na porozumění tématu. Probírejte s žáky, co mohou od ústního zkoušení očekávat, jak bude probíhat a co je cílem. Komunikujte s nimi o důvodech, proč je ústní zkoušení součástí hodnocení, a jak jim může pomoci ve výuce a jejich osobním rozvoji.

Zvažte možnost nahrazení tradičního ústního zkoušení jinými formami hodnocení, jako jsou projekty, prezentace, portfolio nebo týmové práce. Tyto formy hodnocení mohou dát žákům větší prostor pro projev svých schopností a mohou snížit stres z ústního zkoušení.

Více inspirace k organizaci a formě ústního zkoušení můžete načerpat v sekci Formativní hodnocení.

Napsat komentář