ChatGPT pro učitele jazyka

Vzhledem k zájmu, který média aktuálně věnují „umělé inteligenci“ a jejímu zosobnění ve formě tzv. chatbotů, je pravděpodobné, že jste již různé „inteligentní asistenty“ zkusili i vy. Většina je založena na tzv. LLM (large language models) a funguje, zjednodušeně řečeno, na bázi statistického zpracovávání velkého množství textu a predikci, jak bude text vytvářen podle pravděpodobnosti výskytu znaků/slov v lineární řadě.

To, že jsou tyto nástroje založeny na velkém množství textů, je pro učitele jazyka výhodou. Na rozdíl od faktických otázek (ve kterých se AI podle zpráv z médií často plete nebo si dokonce vymýšlí) by tak tento typ chatbota mohl produkovat kvalitní texty, zejména ty jednodušší. A právě to se hodí učiteli jazyka, který často pracuje s úrovněmi A1-B1.

Níže tedy uvádíme výsledky malého experimentu – 4 pokusy o využití Bing Chatu (založen na ChatGPT 4 od OpenAI) k vytváření podkladů pro výuku francouzského jazyka na základní škole.

První zadaný úkol: Napiš text ve francouzštině o denních aktivitách žáka druhého stupně ZŠ úroveň A1 (pokyn byl napsán francouzsky). Výsledný text byl vytvořen za několik sekund. Po úpravě několika složitějších slov by mohl posloužit jako základ komunikační i jazykové aktivity. Bing Chat tedy učiteli ušetřil čas s hledáním, případně zamezil tomu, že by učitel v textu udělal chyby, pokud by jej psal sám.

Voici un texte de niveau A1 sur la routine d’un collégien:

Un collégien se lève tôt le matin pour aller à l’école. Il prend son petit déjeuner, s’habille et part pour l’école. À l’école, il assiste à ses cours et apprend de nouvelles choses. Après l’école, il rentre chez lui et fait ses devoirs. Il peut aussi jouer avec ses amis ou faire du sport. Le soir, il dîne avec sa famille et se couche tôt pour être prêt pour le lendemain.

Voici un exercice de niveau A2 sur les compléments d’objet direct (COD) et les compléments d’objet indirect (COI) :

Complétez les phrases suivantes en utilisant un COD ou un COI :

 1. Elle ________ une lettre. (écrire)
 2. Il ________ à sa mère. (parler)
 3. Nous ________ un livre. (lire)
 4. Tu ________ à tes amis. (téléphoner)
 5. Ils ________ la télévision. (regarder)

Réponses :

 1. Elle écrit une lettre. (COD)
 2. Il parle à sa mère. (COI)
 3. Nous lisons un livre. (COD)
 4. Tu téléphones à tes amis. (COI)
 5. Ils regardent la télévision. (COD)

Druhý úkol se týkal gramatiky. Cílem bylo vytvořit cvičení na gramatický jev „COD/COI“ (přímý a nepřímý předmět). Zde se Bing Chat ve výsledku oddálil od očekávání učitele, výsledné cvičení je spíše z oblasti výuky francouzštiny jako mateřského jazyka, navíc je zadaný úkol lehce nesmyslný, respektive jeho zadání nekoresponduje s chtěným tématem. Zajímavé ale je, že chatbot přidává automaticky i řešení, aniž byste to specifikovali v zadání.

Un jour, j’ai visité un vieux château abandonné avec mes amis. Nous avons exploré les différentes pièces et avons découvert des objets anciens et intéressants. Soudain, nous avons entendu un bruit étrange venant d’une pièce fermée. Nous avons décidé d’ouvrir la porte et de voir ce qui se passait.

À l’intérieur, nous avons trouvé une vieille malle en bois. Nous l’avons ouverte et avons découvert un livre ancien. Nous l’avons feuilleté et avons vu qu’il contenait des histoires mystérieuses et des légendes sur le château.

Nous avons commencé à lire les histoires et avons été captivés par les récits de fantômes et de trésors cachés. Nous avons décidé de continuer notre exploration pour voir si nous pouvions trouver quelque chose d’intéressant.

Finalement, nous avons trouvé une pièce secrète derrière un mur. À l’intérieur, il y avait un coffre rempli de bijoux et de pièces d’or. Nous étions émerveillés par notre découverte et avons décidé de laisser le trésor là où il était pour que d’autres puissent le découvrir à leur tour.

C’était une aventure incroyable et mystérieuse que nous n’oublierons jamais.Třetí zadání pracovalo s kreativitou (pro kterou je Bing Chat často kladně hodnocen). Chatbot dostal za úkol napsat text na 200 slov pro úroveň A2. Mělo jít o příběh s použitím minulého času s nějakou „záhadou“. Výsledných 181 slov opět bohatě splňuje zadání, text lze použít přímo ve výuce. Stačí přidat nadpis, který by možná Bing Chat také napsal, pokud by ho o to učitel požádal.

Voici un exercice de transformation de niveau A2 sur la négation:

Transformez les phrases suivantes en utilisant la négation:

 1. J’aime les pommes.
 2. Il parle français.
 3. Nous avons un chat.
 4. Tu vas à l’école.
 5. Ils écoutent de la musique.

Réponses:

 1. Je n’aime pas les pommes.
 2. Il ne parle pas français.
 3. Nous n’avons pas de chat.
 4. Tu ne vas pas à l’école.
 5. Ils n’écoutent pas de la musique.

Voici un exercice à trous de niveau B1 sur l’écologie:

Complétez les phrases suivantes avec les mots appropriés:

 1. Nous devons réduire notre ___________ de carbone pour protéger l’environnement.
 2. Le ___________ est une source d’énergie renouvelable qui ne produit pas de gaz à effet de serre.
 3. Les ___________ sont des substances chimiques qui peuvent polluer l’eau et nuire à la vie aquatique.
 4. Le ___________ est un problème environnemental majeur causé par l’accumulation de déchets dans les océans.
 5. La ___________ est une pratique agricole qui vise à préserver les sols et les écosystèmes.

Réponses:

 1. Nous devons réduire notre empreinte de carbone pour protéger l’environnement.
 2. Le soleil est une source d’énergie renouvelable qui ne produit pas de gaz à effet de serre.
 3. Les pesticides sont des substances chimiques qui peuvent polluer l’eau et nuire à la vie aquatique.
 4. Le plastique est un problème environnemental majeur causé par l’accumulation de déchets dans les océans.
 5. L’agroécologie est une pratique agricole qui vise à préserver les sols et les écosystèmes.

Poslední dva úkoly obsahovaly zadání s použitím didaktické terminologie. Bing Chat dostal za úkol vytvořit doplňovací a transformační cvičení s různými tématy. Po několika sekundách měl učitel k dispozici cvičení ve chtěném formátu, i se zadáním a řešením. Bravo!

Kde naopak Bing Chat zcela zklamal, a to pro učitele překvapivě, bylo při hledání informací z oblasti reálií. Nedokázal najít žádnou odpověď při dotazu na potraviny, které Francouzi nejvíce kupovali v roce 2021, ani nejnavštěvovanější památky ve Francii roku 2020. Možná se ale učitel jen špatně ptal…

Čistě po textové stránce tak učitel v Bing Chatu nalezne schopný nástroj. Uvidíme, jaké výukové strategie a možnosti poskytne (nejen) jazykářům, zejména až začne chatbot na požádání vytvářet fotografie k textům či doprovodné písně. Pssst… Obojí už umí!

Na závěr několik linků na YouTube s přehledem možností využití ChatGPT pro výuku jazyků:

(51) ChatGPT pour apprendre le français, l’anglais ou n’importe quelle langue 🦾 (c’est fou!!! 😵) – YouTube

(51) ChatGPT Tutorial – How to use Chat GPT for Learning and Practicing English – YouTube

(51) ChatGPT auf deutsch umstellen – So funktioniert’s – YouTube

Sdílet na Facebook
Sdílet na Twitter

Vybrali jsme pro Vás

Související

Přejít nahoru