Eduklub

Hlasovací zařízení

Hlasovací zařízení

Hlasovací zařízení se stávají stále populárnějšími vyučovacími nástroji na základních školách po celém světě. Tyto zařízení umožňují učitelům vytvořit interaktivní a zábavné vyučovací prostředí, které pomáhá studentům lépe se zapojit do výuky a lépe porozumět učivu. Zde je několik hlavních výhod využívání hlasovacích zařízení ve výuce na základní škole:

  1. Zvyšuje zapojení studentů Hlasovací zařízení umožňují studentům aktivně se účastnit výuky. Tím, že jsou studenti aktivními účastníky vyučování, je pravděpodobnější, že se budou více zapojovat do výuky a budou více motivováni k učení. Navíc, pokud jsou studenti motivovaní, budou pravděpodobně více zapamatovat a porozumět učivu.
  2. Zvyšuje okamžitou zpětnou vazbu Hlasovací zařízení umožňují učitelům okamžitě získat zpětnou vazbu od studentů. Tím, že si mohou učitelé okamžitě ověřit, zda studenti porozuměli učivu, mohou přizpůsobit svou výuku tak, aby vyhovovala potřebám studentů. To také pomáhá učitelům zjistit, zda musí učivo vysvětlit znovu nebo zda mohou postoupit dál.
  3. Poskytuje přehledné a srozumitelné zápisy Hlasovací zařízení umožňují učitelům snadno a rychle shromažďovat a zpracovávat data. Tyto data mohou pomoci učitelům přehledně a srozumitelně zobrazit pokrok studentů a zjistit, zda studenti potřebují další pomoc nebo příležitost ke zlepšení svých dovedností.
  4. Podporuje týmovou spolupráci Hlasovací zařízení mohou také podporovat týmovou spolupráci mezi studenty. Tím, že umožňují studentům pracovat v týmech a řešit otázky společně, mohou studenti zlepšit své komunikační a spolupracovatelské dovednosti, což jsou důležité dovednosti nejen pro vzdělání, ale také pro jejich budoucí kariéru.
  5. Umožňuje personalizovanou výuku Hlasovací zařízení umožňují učitelům vytvářet personalizované lekce pro každého studenta. Tím, že umožňují studentům individuálně odpovídat na otázky, mohou učitelé lépe pochopit, jaký stupeň porozumění má každý student, a přizpůsobit výuku jejich potřebám.
  6. Zvyšuje interaktivitu výuky Hlasovací zařízení mohou také zvýšit interaktivitu výuky. Studenti se mohou aktivně zapojovat do výuky, například tím, že hlasování použijí ke splnění určitého úkolu nebo k řešení problému v reálném čase. Toto aktivní zapojení studentů může pomoci vytvořit více dynamické a interaktivní vyučovací prostředí.
  7. Umožňuje učitelům monitorovat pokrok studentů Hlasovací zařízení umožňují učitelům snadno monitorovat pokrok studentů. Tím, že mohou sledovat, jak studenti odpovídají na otázky v reálném čase, mohou učitelé zjistit, jak dobře studenti porozuměli učivu. To jim umožňuje přizpůsobit výuku a poskytnout studentům další pomoc tam, kde je to potřeba.
  8. Podporuje různé vyučovací styly Hlasovací zařízení umožňují studentům odpovídat na otázky pomocí hlasování, což je přínosné pro vizuálně-kinestetické studenty, kteří se učí nejlépe prostřednictvím praktického zážitku. Toto interaktivní vyučování také poskytuje prostředí, které podporuje učení prostřednictvím zábavy a hry.

Celkově lze říci, že hlasovací zařízení jsou skvělými nástroji pro vytváření interaktivního a zábavného vyučovacího prostředí, které umožňuje studentům zapojit se do výuky a lépe porozumět učivu. Tyto zařízení pomáhají učitelům přizpůsobit výuku potřebám studentů, monitorovat jejich pokrok a poskytovat jim personalizovanou pomoc.

Na trhu v České republice je k dispozici několik typů hlasovacích zařízení, které mohou být využity ve výuce na základních školách. Zde je několik příkladů:

SMART Response

SMART Response je dalším populárním hlasovacím zařízením pro výuku. Umožňuje učitelům vytvářet otázky a studenti mohou na ně odpovídat pomocí svých zařízení. Zařízení obsahuje různé funkce, jako například funkci pro hromadné hlasování a funkci pro zobrazení statistik.
Hlasovací zařízení mají 21 tlačítek, včetně tlačítek ANO/NE a ENTER. LCD displej s 3 řádkami textu, který slouží k procházení otázek, zjišťování, zda byly odpovědi odeslány. Hlasování je 100% integrováno do programu SMART Notebook. Odpovědi lze i exportovat do Microsoft Excel.

TurningPoint

TurningPoint je také populární hlasovací zařízení pro výuku, které umožňuje učitelům vytvářet otázky a studenti mohou na ně odpovídat pomocí svých zařízení. Zařízení obsahuje funkce pro hromadné hlasování, funkce pro zobrazení statistik a funkce pro analýzu odpovědí. Otázky je možné integrovat do prezentací v programu PowerPoint.

QOMO QRF300

QOMO QRF300 je další hlasovací zařízení pro výuku, které umožňuje učitelům vytvářet otázky a studenti mohou na ně odpovídat pomocí svých zařízení. Zařízení obsahuje funkce pro hromadné hlasování, funkce pro zobrazení statistik a funkce pro analýzu odpovědí.

Tyto hlasovací zařízení jsou běžně k dostání na českém trhu a jsou velmi oblíbené mezi učiteli. Nicméně, stojí za zmínku, že v současné době existují také různé aplikace a programy pro chytré telefony a tablety, které umožňují stejné funkce jako hlasovací zařízení. Zde je několik programů, které mohou být alternativou k hlasovacím zařízením:

Kahoot!

Kahoot! je online platforma pro vytváření kvízů, her a soutěží. Studenti mohou hrát proti sobě nebo v týmech pomocí svých mobilních zařízení. Tento program je ideální pro učitele, kteří chtějí vytvořit zábavné kvízy pro studenty a měřit jejich pokrok.

Mentimeter

Mentimeter je interaktivní nástroj pro sběr názorů a zpětné vazby od studentů. Učitelé mohou vytvořit otázky nebo dotazy a studenti mohou na ně odpovídat pomocí svých mobilních zařízení. Tento program je ideální pro učitele, kteří chtějí získat zpětnou vazbu od studentů a vytvářet aktivní vyučovací prostředí.

Nearpod

Nearpod je interaktivní prezentace, která umožňuje učitelům zahrnout do výuky interaktivní prvky, jako jsou kvízy, dotazy a diskuse. Studenti mohou reagovat na prezentaci pomocí svých mobilních zařízení. Tento program je ideální pro učitele, kteří chtějí zvýšit interaktivitu svých prezentací a zapojit studenty do výuky.

Socrative

Socrative je interaktivní nástroj pro sběr názorů a zpětné vazby od studentů. Učitelé mohou vytvářet kvízy, dotazy a úkoly a studenti mohou na ně odpovídat pomocí svých mobilních zařízení. Tento program je ideální pro učitele, kteří chtějí měřit pokrok studentů a získávat zpětnou vazbu na svou výuku.

Tyto programy jsou skvělou alternativou k hlasovacím zařízením a mohou pomoci učitelům zvýšit interaktivitu své výuky a zapojit studenty do procesu učení. Nicméně, stojí za zmínku, že v některých případech mohou být hlasovací zařízení stále výhodnější volbou, zejména pokud se jedná o velké skupiny studentů nebo pokud je potřeba rychle získat zpětnou vazbu v reálném čase.

1 komentář

Napsat komentář