Eduklub

CLIL-LOTE

CLIL-LOTE

Tímto článkem bychom rádi upozornili na iniciativu Evropského střediska pro moderní jazyky (ECML/CELV) v oblasti plurilingvismu, tedy jednoho z hlavních cílů evropské jazykové politiky.

První polovina zkratky z titulku je každému, kdo učí jazyky, dobře známá – jde o zkratku pro Content and Language Integrated Learning, tedy učení cizího jazyka v jiných předmětech, např. v dějepise či biologii, či naopak, začleňování obsahů z těchto „naukových“ předmětů do jazykové výuky. Jde o dlouhodobě podporovanou metodu učení jazykům, která zažívala svou zlatou dobu zejména v prvním desetiletí jedenadvacátého století. Dnes jsou prvky CLIL (nebo EMILE, pokud se pohybujete ve frankofonní oblasti) součástí snad každé moderní učebnice cizího jazyka. Naopak výuka naukových předmětů v cizím jazyce spíše vázne, a to z důvodu malého počtu učitelů těchto předmětů s dostatečnou jazykovou vybaveností či jejich nedostatečnou přípravou na tento styl vyučování. CLIL je navíc zcela majoritně otázkou angličtiny.

A právě na tento fakt reaguje ECML/CELV projektem, který k CLIL přidává druhou zkratku, tedy LOTE. Ta znamená „…in Languages Other Than English“. Projekt se zajímá o to, jak využít často rozmanité znalosti žáků či jejich zkušenosti s použitím jazyků v různých výukových kontextech. Cílem je vytvořit nástroje, které by mapovaly a uchovávaly dovednosti žáků napříč jejich cestou vzdělávacím systémem. Proto je použit v logu projektu výraz „Transitions“.

Více o aktivitách ECML/CELV v oblasti podpory CLIL v Evropě zde: ECML/CELV > Thematic areas > Content and Language Integrated Learning

Projektové stránky CLIL-LOTE Transitions pak navštivte zde: ECML/CELV > ECML-Programme > Programme 2020-2023 > CLIL in languages other than English 

Konkrétní výstupy projektu budou zveřejněny tento rok. Pro informaci přikládáme přehledový leták projektu v angličtině a francouzštině.

Napsat komentář