Eduklub

Vizualizace od Wordu po „Neznámto!“

Vizualizace od Wordu po „Neznámto!“

Vizuální opora dovoluje žákům i učiteli zůstat v cílovém jazyce co nejdéle, nepřekládat do mateřštiny žáků. Zároveň dělá hodinu jasnější. Každý, kdo se kdy učil jazyk, zná symboly pro poslech (sluchátka nebo ucho), psaní (tužka) či mluvení (ústa). Vizualizačních možností je ale v jazykové výuce mnohem více.

Nejčastějším doplňkovým materiálem učebnic zejména na prvním stupni jsou známé „flashcards“, tedy velké karty znázorňující slovní zásobu. Jejich obdobou mohou být výukové plakáty na stěnách učeben nebo obrázkové slovníky přímo v učebnicích.

K podpoře komunikace vizuální formou slouží i aplikace jako např. classroomscreen.com, o které jsme zde v Eduklubu již psali.

Výše uvedené možnosti ale nemohou postihnout celé spektrum komunikace, a tak dříve či později musí učitel začít vytvářet vlastní vizuální materiál. K tomu mu může opět sloužit řada profesionálních grafických nástrojů, zcela dostačující jsou ale možnosti běžně dostupného Wordu. V záložce „Vložení“ se nachází sekce „Ikony“, ve které lze najít stovky obrázků pro všechny možné i nemožné komunikační situace.

Pokud budete i tak hledat vlastní obrázky na internetu, doporučujeme do vyhledávacího pole doplnit zkratku „svg“ (scalable vector graphics). Nalezené obrázky a ilustrace budou ve vektorové grafice a často bez pozadí, což se hodí při tisku či jejich umisťování do tematických či významových celků.

Jako kuriozitu pak uvádíme francouzskou publikaci „G´palémo“, ve volném překladu „Neznámto!“, vydanou ve spolupráci nakladatelství Hachette a cestovatelské „instituce“ Routard. Brožurka kapesního formátu dovoluje cestovatelům domluvit se na základě 200 obrázků ve všech běžných kontextech turisty – ubytování, stravování, zábava apod. Domluva „rukama-nohama-obrázkem“ může fungovat i v jazykové třídě. Zkuste vytvářet vlastní obrazové „story“. Vždyť právě vizuální svět je vašim žákům a studentům stále více blízký.

Napsat komentář