Eduklub

Jazykové výzvy k Evropskému dni jazyků

Jazykové výzvy k Evropskému dni jazyků

Evropský den jazyků (EDJ), který se každoročně slaví 26. září, se stal na mnoho školách po celé Evropě příležitostí k nejen jazykovým aktivitám. Pestrost forem oslav jazyků v Evropě lze sledovat např. na portále Evropského střediska pro moderní jazyky ECML/CELV (https://edl.ecml.at/), o jehož důležitosti pro jazykovou politiku i praxi výuky v Evropě jsme zde v eduklubu psali již několikrát.

Tentokrát chceme upozornit na publikaci, kterou ECML/CELV vytvořilo jako nabídku toho, co lze s žáky a studenty koncem září v rámci EDJ v rámci jazykové výuky podniknout. Jde o Jazykovou výzvu EDJ, kterou si lze v stáhnout v češtině (a po změně jazyk v menu i v mnoha dalších jazycích včetně ukrajinštiny) zde: https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallenge/tabid/3207/language/cs-CZ/Default.aspx

Přesný název sešitku, který lze objednat i v tištěné podobě (stejně tak jej ale lze nainstalovat na mobilní telefony žáků v podobě aplikace pro iOS i Android, viz níže), zní Příručka jazykových výzev tajného agenta a agentky. Jak je z této formulace zřejmé, příručka je pojata jako jedna velká hra, která obsahuje 50+1 výzvu. Žáci si je plní postupně nebo na přeskáčku. Používají při tom jeden i více jazyků. Na konci si mohou doplnit vlastní výzvy, které je během aktivity napadly. Cílem není zdolat vše, ale užít si aktivity spojené s mateřskými i jinými jazyky, které jsou či mohou být součástí našeho života.

Tištěná verze Jazykové výzvy EDJ je ve formátu pasu. Obsahuje úvodní část, kde je vysvětlen princip hry, tedy to, že se žáci stávají jazykovými agenty a agentkami. Malý formát je praktický i v tom, že se vejde do kapsy. Výzvy jsou totiž založeny převážně na přímé komunikaci a aktivním používání jazyka se špetkou stresu. Jeho překonávání při cizojazyčné komunikaci je jeden z hlavních cílů autorů publikace.

Mobilní aplikace (https://play.google.com/store/apps/details?id=at.ecml.edl.challenges) pak celý koncept povyšuje na interaktivní rovinu. Papírová příručka se v mobilu stává opravdovou hrou, která odměňuje body, nechává postupovat do dalších úrovní i soutěžit s dalšími žáky.

Ať již na papíře nebo v mobilu, Jazykové výzvy EDJ jsou jednou ze zajímavých možností, jak oslavit Evropský den jazyků na vaší škole.

Napsat komentář