Eduklub

Matematické procházky

Matematické procházky

Napadlo vás někdy využít hezké počasí a vzít žáky na hodinu matematiku ven a připravit pro ně nějaké zajímavé aktivity, které by rozvíjely jejich matematické myšlení a umožnily aplikovat získané v praxi? Pokud ano, možná vás bude zajímat aplikace MathCityMap a aktivity nazvané jako Matematické procházky.

Matematické procházky rozvíjí naši kolegové ze slovenských univerzit. Jedná se o aktivity, během niž mohou žáci objevovat a řešit matematické problémy související s reálným objekty. Cílem matematických procházek je nabídnout žákům příležitost společeně řešit problémy spojené s jejich životem. Během matematických procházek žáci vytváří vlastní řešení zadaných úloh, učí se komunikovat o svém řešení v rámci týmu i naslouchat a kriticky hodnotit řešitelské strategie svých spolužáků. (Čeretková a Bulková, 2020)

MathCityMap je aplikace určená pro tvorbu a realizaci matematických procházek. Tato aplikace zatím není dostupná v českém jazyce, ale můžete použít některou z šestnácti jazykových lokalizací, včetně slovenštiny. Instaluje se na mobilní zařízení, přičemž je dostupná jak pro operační systémy Android i iOS. V této aplikaci je možné procházet již vytvořené procházky. Je ale velmi pravděpodobné, že jich zatím ve svém okolí mnoho nenaleznete. Můžete si ale vytvořit i svoji vlastní a následně ji sdílet se svými kolegy. Aktuálně pracujeme na přípravě vlastních několika, vzájemně propojených matematických procházek v rámci MAP Polabí. Nové procházky by se měly nacházet v Lysé nad Labem, Benátkách nad Jizerou a Milovicích. Již vytvořené procházky ale naleznete například v Praze, Liberci, Ústí nad Labem nebo Českých Budějovicích.

Použití vlastní aplikace je pak velmi jednoduché. Stačí aplikaci nainstalovat a povolit používání GPS.

Následně si vyberete procházku, kterou chcete absolvovat a již můžete začít.

Zobrazí se vám mapa. Aplikace vás bude sama navigovat k místu úkolu, který musíte následně vyřešit. Můžete si sami určit, v jakém pořadí budete úkoly plnit.

Pro plnění některýchúkolů můžete používat informace, které získáte jen na samotném místě, kde je úkol zadán. Některé z úkolů je však možné plnit ina dálku.

Pokud vás aplikace zaujala, budeme vděční, pokud s námi budete sdílet své zkušenosti.

Odkazy:

ČERETKOVÁ, S., BULKOVÁ, K., 2020. Mathematics trails in initial teachers education i
n Slovakia. In: APLIMAT 2020: Proceedings from 19th Conference on Applied Mathematics, Bratislava, Slovakia.

Napsat komentář