Eduklub

What3words – na „slovíčka“ trochu jinak

What3words – na „slovíčka“ trochu jinak

Tento tip na nástroj pro jazykovou výuku není z oblasti pedagogiky a vlastně ani webu 2.0. Služba What3words spadá svým zaměřením do světa map, navigace a sdílení vzájemné polohy. Přesto může být pro učitele i žáky zajímavým doplňkem jejich učení (se) jazykům.

Princip i cíl webu (i mobilní aplikace) What3words je jednoduchý. Autoři se snaží usnadnit určení přesné polohy kdekoli na zeměkouli tím, že ji rozdělili na výřezy o stranách 3×3 metry. Místo souřadnic GPS či jiného geolokačního standardu pak dali každému čtverci unikátní označení ve formě tří náhodných slov. Uživateli tak stačí sdělit komukoli (kamarádům, donáškové službě či záchranářům) tři slova z běžného slovníku přirozeného jazyka a služba What3words najde konkrétní, třemi metry ohraničené místo kdekoli na planetě. Např. hlava sochy sv. Václava (která vlastní adresu nemá) v centru Prahy leží na souřadnicích „spálit.čerstvá.shodný“ nebo „giggles.hips.stuns“ nebo „pareillement.embrasure.nombreuse“ nebo na jiné trojice slov v jednom z více jak padesáti podporovaných jazyků.

Půvab nástroje je v tom, že pojí konkrétní (ale náhodná) slova s konkrétními místy. Žáci tak mohou hledat označení jejich domova, ale i pokoje nebo (téměř) postele, oblíbeného místa, konkrétních památek, míst ve škole (např. učebnu) apod. Seznam nápadů je nekonečný, stejně jako kombinace slov, která takto žák získá.

Následně již stačí využít nalezená slova k lexikálním aktivitám. Práce se slovníkem, určování gramatických kategorií, volné asociace, kreativní psaní či překládání má s takto získanými slovy logicky vyšší motivační potenciál, neboť to nejsou jen „nějaká slova“, ale slova s významem, výrazy spojené s místy.

Aktivity na bázi What3word tak mohou být součástí relaxační části hodin, stejně tak ale mohou být pojaty jako aktivity evaluační či jako podklad pro další projekty zaměřené (nejen) na lexikum.

A mimo jiné je to i značná zábava. Zkuste si najít např. „carbone.digue.sulfite“. Link zde: https://what3words.com/

Napsat komentář