Eduklub

LearningApps.org – jedinečný nástroj webu 2.0 pro výuku jazyků

LearningApps.org – jedinečný nástroj webu 2.0 pro výuku jazyků

Najít a začít používat moderní nástroj pro vytváření výukových aktivit dnes není obtížné. Většina z nich vám dovolí vytvářet rychlé výukové „jednohubky“ zaměřené na jeden z aspektů výuky jazyka (Quizlet či Wordwall na slovní zásobu, Kahoot či Quizizz na opakování s využitím herní dynamiky, Socrative na či MS Forms na tvorbu testů, Edpuzzle na práci s porozuměním videu atd.). Nástroje se navíc postupně vyvíjejí a mnoho z nich integruje funkce z konkurenčních aplikací.

Pouze jeden z nástrojů, které využívám dlouhodobě, mi ale pokrývá všechny potřeby učitele jazyka. Je jím LearningApps. Ten je výjimečný hned několika aspekty:

  • je zcela zdarma pro všechny, neexistuje nějaká „free“ a placená verze,  
  • existuje v mnoha jazykových mutacích, učitelé i žáci jiných jazyků než angličtina tak nemají problém přepnout se do toho svého a používat lokalizované pracovní prostředí
  • obsahuje jak aktivity vytvářené komunitou, tak možnost vytvořit si vlastní třídy a sdílet spolu s žáky jejich úspěchy a neúspěchy
  • není omezen na žádnou platformu, aktivity v něm vytvořené existují jako webová stránka, kterou otevřete na PC i libovolném mobilním zařízení,
  • dokáže pracovat s textem, obrazem, videem a hlavně zvukem, a to včetně tzv. syntézy hlasu, která je dostupná pro hlavní jazyky vyučované v ČR a hlavně, jejíž kvalita je zcela použitelná i na úrovni celých vět.  

Zajímavá a v kontextu dalších nástrojů a aplikací jedinečná je zejména výše uvedená syntéza hlasu. Pokud se totiž rozhodnete vytvářet výukové aktivity bez textové opory, pouze s použitím zvukové stopy, narazíte často na různá omezení. Kvalitní nahrávky obsahuje již téměř každá učebnice jazyka, nevyčerpatelnou zásobárnu pak poskytuje internet. Co když ale potřebujeme pracovat s konkrétními či specifickými větami, jazykovými strukturami či obraty, které učebnice neobsahuje a na internetu je obtížné je nalézt? Pak je kvalitní syntéza hlasu velmi užitečná.

Výhodou je, že uživatel do rozhraní LearningApps vkládá pouze obsah, o funkčnost se pak starat nemusí. A právě mezi „inputy“ aktivity nalezneme mimo možnosti vkládat text, obrázky, audia či videa (obr. 1) i tlačítko „text to speech“, po jehož zvolení můžeme napsat libovolný text, který pak bude přečten “robotem”.

V nedávné době byl seznam podporovaných jazyků rozšířen i o češtinu, což dává nové možnosti tvorby aktivit pro české žáky, při kterých se zcela obejdeme bez psaného textu. To může být výhodné nejen v případě zrakových vad žáků či dyslexie, ale i v případech, kdy je absence psaného textu didakticky nosná (poslechy, zaměření se na hovorovou formu jazyka apod.)

Obrázek 2

Je samozřejmě nutno počítat s jistými omezeními, ale zejména u hlavních světových jazyků dokáže program vyslovovat i s intonací (rozliší tečku či otazník na konci věty), respektuje pravidla výslovnosti či vázání slov. Celkově se výsledek přirozené řeči blíží až překvapivě dobře.

Bonusem je pak vyslovování číslovek psaných číslicemi (do rozhraní napíšete „3“ a podle zvoleného jazyka se ozve „three“, „tři“, nebo „trois“).

A poslední tip: se svými žáky či studenty můžete společně posuzovat kvalitu převodu textu do řeči, hodnotit či opravovat uměle vytvořené nahrávky a tříbit tak dovednosti studentů i v dovednosti (auto)evaluace. Jak dlouho budou ve výslovnosti lepší, než umělá inteligence? 

Experimentovat (nejen) se zvuky můžete začít na této adrese https://learningapps.org/

PS: Podobnou službu nabízí v demoverzi i Google na adrese https://cloud.google.com/text-to-speech, byť bez „didaktického zázemí“ a možností tvorby aktivit.

Napsat komentář