CLEMI.fr – francouzské (oficiální) pojetí „mediální výchovy“

Portál CLEMI.fr je pro učitele, který se chce věnovat rozvoji dovedností žáků a studentů v oblasti mediální výchovy, chápání a kritickému zacházení s informacemi i či obecně schopnosti vnímat audiovizuální svět, nevyhnutelným partnerem. Pokud však umí francouzsky…

Portál CLEMI sám sebe představuje jako:

…jsme prostředníkem mezi školami a světem médií. Od svého založení v roce 1983 je naším posláním vzdělávat učitele, učit studenty být občanem v oblasti médií, a tím podporovat lepší porozumění světu kolem nich a rozvoj jejich kritického ducha. CLEMI spolupracuje se zpravodajskými médii při realizaci svých projektů a akcí ve školách a vzdělávacích zařízeních.

Hlavní aktivity CLEMI jsou:

  • Tvorba výukových materiálů a zdrojů pro práci se třídou
  • Vzdělávání žáků i učitelů v této oblasti
  • Podpora při mediální tvorbě žáků a studentů
  • Organizace akcí a soutěží
  • Podpora vědeckého výzkumu

Na stránkách CLEMI.fr tak naleznete mimo informací a aktuálních událostech ze světa médií a mediální výchovy i bohatou zásobárnu textových i audiovizuálních aktivit pro třídu, podpůrné informace o vztahu mezi mladými lidmi a médii pro rodiny či návody pro žáky, jak psát školní časopis či založit webové rádio.

Jde o oficiální stránku francouzského státu, podobně jako u nás např. portál RVP.cz. Jeho obsah tak je v souladu jak s kurikulem, tak s hodnotami francouzského školství. Jde tedy nejen o zdroj zajímavých aktivit, ale i náhled do jiného přístupu k médiím, který se od toho našeho liší hlavně hloubkou a propracovaností. Např. rozvoj „mediálních“ dovedností má na francouzských školách na starost „dokumentalista“, tedy pedagogický pracovník školy, který působí v tamní školní knihovně (ta se oficiálně nazývá Dokumentační a informační střediskoCentre de documentation et d´information, CDI). V ČR by šlo o „knihovníka“, ve Francii má však toto zaměstnání stejné poslání jako jakýkoli jiný učitel.

CLEMI.fr je tak malým, ale neuvěřitelně bohatým vesmírem pro všechny frankofonní učitele a vzdělavatele v oblasti mediální výchovy a rozvoje kritického myšlení v oblastí médií. Jeho obsah lze využít i při mezipředmětových aktivitách. PS: Pokud jste zklamáni, protože neumíte francouzsky… zde je malá ochutnávka produkce CLEMI v angličtině: Media and information literacy – classroom activities for teachers – CLEMI

Sdílet na Facebook
Sdílet na Twitter

Vybrali jsme pro Vás

Související

Přejít nahoru