Eduklub

Hybridní virtuální učebny pro žáky s chronický onemocněním

Hybridní virtuální učebny pro žáky s chronický onemocněním

Jak jsme slíbili, postupně přinášíme další novinky, které se objevily na jednadvacátém ročníku konference ECEL (European Conference on e-Learning), která se konala ve dnech 27.-28. 10. 2022 se v anglickém přístavním městě Brighton. V programu nás velmi zajal příspěvek holandsko-norské dvojice Silvia Klunder a Nadira Saab, který se jmenoval Educational Goals and Benefits in Hybrid Virtual Classrooms for Students With a Chronic Illness in Mainstream Primary and Secondary Schools, tedy Vzdělávací cíle a výhody hybridních virtuálních učeben pro studenty s chronickým onemocněním v základním vzdělávání. Problematika začlenění žáků s chronickým onemocněním je aktuálním problémem i v České republikace. Zájemcům o tuto oblast doporučujeme článek prof. Jiřího Mareše.

Na základě klasifikace Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou jako chronicky nemocní (ICD-10) považování žáci, jejichž onemocnění trvá déle než 3 měsíce. Tito žáci se dlouhodobě nemohou účastnit nejen prezenční výuky, ale také sportovních a sociálních aktivit školy. Díky dlohodobé absenci jsou tito žáci ohroženi nejen v oblasti školních výsledků, ale velmi často mají i významné problémy v oblasti sociální a emoční v důsledku jejich odloučení od školního kolektivu.

Autorky prezentace představili jedno z možných řešení tohoto problému pomocí využití vytvoření hybridní virtuální učebny s pomocí zařízení Klasgenoot. Toto zařízení bylo vytvořeno v rámci projektu KlasseContact. Jedná se o přenosné zařízení, které prostřednictvím 360 stupňové kamery a 4G sítě zprostředkovává kontakt mezi učitelem, třídním kolektivem a žákem. Zařízení je možné přenášet mezi učebnami a žák má jeho prostřednictvím zprostředkovám kontakt se školou nejen o vyučovacích hodinách, ale také o přestávkách a mimoškolních aktivitách. O zařízení mohou požádat rodiče a učitelé žáků, kteří jsou nemocní déle než 6 týdnů a počet instalovaných zařízení se nyní v Holandsku blíží pěti stům.

Zařízení je upraveno tak, že zajišťuje přenost obrazu mezi žákem a školou. Softwarové vybavení neumožňuje záznam přenosu, čímž jsou chráněny osobní údaje všech zúčastněných.
Pokud vás tento článek zaujal, doporučujeme plnou verzi příspěvku.

Napsat komentář