Eduklub

Interaktivní opora výuky – Nearpod

Interaktivní opora výuky – Nearpod

Nástroj Nearpod by šel odbít nálepkou „interaktivní PowerPoint“. Tím bychom ale upozadili jeho hlavní přednost, kterou je možnost vytvořit ve třídě (reálné i virtuální) atmosféru sdíleného a strukturovaného učení, to vše za využití libovolné techniky, ať již školní počítačové učebny, tabletů či mobilních zařízení, které si žáci přinesou z domova (tzv. BYOD).

Aktivity připravené a řízené v Nearpodu však z powerpointové logiky opravdu vychází. Vždyť do něj i powerpointové prezentace lze nahrát. To důležité však nastává následně. Učitel může každý slide doplnit interaktivní aktivitou v reálném čase, která obsahuje prvky formativní evaluace, hry či motivujících otázek. Učitel tak střídá výukové obsahy a aktivity, jedna „obrazovka“ podporuje, doplňuje či uvozuje další a ve výsledku je realizována výuka, ve které je technologie oporou učení.

Vizualizace výukového obsahu je jedním z hlavních didaktických postupů, které používáme hlavně při distanční výuce, ale sama o sobě samozřejmě nestačí. K aktivnímu učení je potřeba studentům nabízet příležitosti, při kterých mohou s učebním obsahem „vstupovat do kontaktu“ a Nearpod je právě jedním z nástrojů, které takovou organizaci výuky umožňují. Výměnu informací mezi oběma stranami (vyučujícím a studenty) probíhá v reálném čase – odpovědi jednotlivých studentů, které po „odevzdání“ vidí pouze učitel, lze je však sdílet (i anonymně) na jedno kliknutí s celou připojenou skupinou.

Možnosti, jaký obsah lze do Nearpodu vkládat a jaké aktivity lze pro studenty připravovat, vidíte na přiložených obrázcích. 

Jednoduché je spuštění Nearpodu ve výuce, tedy propojení prezentace s „publikem“. Stačí prezentaci spustit (lze i jako „domácí úkol, kdy si prezentaci a aktivity prochází a vypracovávají studenti sami, bez kontaktu s vyučujícím), čímž se vygeneruje kód, pomocí nějž se studenti na stránce Nearpod.com „zapíšou“ do vaší hodiny. Vy seznam studentů po celou dobu vidíte a víte tak, kdo je ve vaší hodině přítomen (v případě distanční výuky) či kdo je jak aktivní (ideální pro výuku přímou).

Hlavní pozitiva Nearpodu jsou: jednoduchá obsluha a sdílení prezentace se studenty (těm stačí poslat náhodně vygenerovaný kód), plná funkčnost již v bezplatné verzi, možnost využít předem vytvořené prezentace jiných programů (Powerpoint), hlavně pak možnost kontinuálně aktivizovat studenty a mít přehled o míře chápání prezentovaného výukového obsahu, kterou zajistí evaluační aktivity a aktivizující prvky v prezentacích.

Mezi negativa pak patří lehce pomalé pracovní prostředí (dobré internetové připojení je nutnost) a limitovaná velikost uložených materiálů, která vystačí na cca 20 standardních prezentací, a pouze jedna jazyková mutace rozhraní (v angličtině, respektive podle země, kterou uvedete při registraci).

Nearpod obsahuje i knihovnu prezentací od dalších učitelů (nejčastěji v angličtině a obvykle jako placenou službu).

Napsat komentář