Eduklub

Evropské jazykové středisko pro moderní/živé jazyky

Evropské jazykové středisko pro moderní/živé jazyky

Instituce, kterou musíte znát

European Centre for Modern Languages of the Council of Europe (ECML) nebo Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l´Europe (CELV) je celý název instituce s více jak pětadvacetiletou historií, jejíž cílem jsou sledování kvality výuky jazyků v Evropě, podpora dialogu mezi aktéry této výuky a propojování a vytváření sítí v oblasti dalšího vzdělávání i výzkumu.

Instituce sídlí v rakouském Štýrském Hradci (Gratz), ale většina jejích aktivit je rozprostřena po celé Evropě. Na stránkách ECML/CELV můžete sledovat, do kterých evropských zemí vyjíždí týmy školitelů z ECML/CELV či si kurz dokonce objednat pro vaši instituci.

Nejzajímavější části webu ECML/CELV je pro učitele bezesporu sekce RESSOURCES, ve které naleznete podpůrné materiály pro rozvoj jazykových kompetencí vašich žáků či informace o jazykové politice v Evropě. To vše často nejen v hlavních evropských jazycích, ale ve třicítce jazyků, které jsou v Evropě používány. 

Zde je seznam deseti nejnavštěvovanějších dokumentů a nástrojů na webu ECML/CELV (většina existuje nejméně ve dvou jazykových mutacích):

  • European portfolio for pre-primary educators – The plurilingual and intercultural dimension
  • Inventory of ICT tools and open educational resources
  • Language skills for successful subject learning – CEFR-linked descriptors for mathematics and history/civics
  • Teaching the language of schooling in the context of diversity – Study materials for teacher development
  • Empowering language networks – Tools for mediating ECML resources
  • ECML publications for plurilingual and intercultural education in use – Tools and ideas for dissemination
  • A pluriliteracies approach to teaching for learning
  • Towards whole-school language curricula: Examples of practice in schools
  • A European learning network for professionals supporting work-related second language development
  • Collaborative community approach to migrant education – A virtual open course for educators

Aktivity a zaměření střediska v oblasti (nejen) dalšího vzdělávání a jazykové politiky evropských zemí shrnuje následující diagram:

Instituci lze navštívit i v rámci exkurze. Neváhejte tedy prozkoumat bohatou nabídku a zdroje na stránce ECML/CELV: https://www.ecml.at/

Přehledová publikace vydaná k výročí 25 let založení ECML/CELV v roce 2019: https://www.ecml.at/Resources/ECMLPublications/tabid/277/ID/127/language/en-GB/Default.aspx

Napsat komentář