Aplikace Unreal chemist pomáhá dělat chemii reálnější

Ukázka vzhledu aplikace

O aplikaci

Aplikace nabízí poměrně reálné vyobrazení reakcí dělených do kategorií: kyseliny, zásady, voda, roztoky solí, superkyseliny a „kahan“. Na výběr jsou vždy běžné chemické látky, ke kterým je po kliknutí na dlaždici vzorce a názvu k dispozici krátký popisek a poměrně reálně vypadající lahvička s roztokem dané látky. Uživatel může zvolit množství této látky, následně přidat látku další. Mimo množství této látky je možné také nastavit teplotu.

Akce spustí poměrně věrnou animaci s projevem dané reakce. Tuto lze zpomalit či naopak urychlit, což je zvláště efektní v případě přikapávání roztoku. Pokud látky nereagují, aplikace o tom uživatele seznámí zřetelnám NO REACTION. Pokud reagují, aplikace ukáže chemickou rovnici. V případě, že je reakce příliš bouřlivá, dojde k rozbití kádinky a nápis OOPS! uvede poučení, že vysoce reaktivní látky je třeba přidávat pouze v malém množství.

Využitelnost ve výuce

Aplikace svým způsobem staví klasické pojetí výuky chemie na hlavu. Tradiční disciplíny jako znalost názvů a vzorců či vyčíslování rovnic zde nehrají roli. Samozřejmě je zde riziko, že se aplikace stane pouhým dočasným zpestřením žáků bezhlavě klikajících na nahodilé látky a sem tam dojde k reakci. S vhodným scaffoldingem má však aplikace značný potenciál pro rozšíření výuky chemie o vizualizace reakcí, které by z nedostatku času, chemikálií, ochoty předvádět demonstrace nebo kombinace uvedeného zůstaly žákům skryty.

Například v případě vybraných kyselin je možné nejprve žáky nechat napsat předpokládané výsledky reakcí konkrétní kyseliny s vybranými kovy, následně sami v aplikaci své předpoklady prověří a mohou usuzovat na průběh reakcí dalších kyselin s těmito kovy.

Nabízí se i varianta prozkoumání reakcí vybrané skupiny látek. Např. u skupiny alkalických kovů žáci v aplikaci zjistí, že bouřlivost jejich reakce s vodou stoupá se vzrůstajícím protonovým číslem prvků. Reakci lithia a sodíku je tak možné provést reálně ve školních podmínkách – haptický zážitek při krájení kovu nožem, opatrné vkládání kousku kovu na vodní hladinu apod. žádná aplikace nenahradí. Reakci draslíku nebo dokonce cesia s vodou by však žáci sami provádět neměli, a tak je aplikace vhodnou pomůckou.

Dostupnost

Aplikace Unreal chemist, jak již bývá zvykem, funguje jak pro zařízení na iOS, tak i pro Android. K dispozici je bezplatná ochutnávka, která však po chvíli zkoušení většinu uživatelů přiměje vážně zvážit pořízení plné verze. 149 Kč je dobrá investice.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Twitter

Vybrali jsme pro Vás

Související

Přejít nahoru