Eduklub

Aplikace Unreal chemist pomáhá dělat chemii reálnější

Aplikace Unreal chemist pomáhá dělat chemii reálnější
Ukázka vzhledu aplikace

O aplikaci

Aplikace nabízí poměrně reálné vyobrazení reakcí dělených do kategorií: kyseliny, zásady, voda, roztoky solí, superkyseliny a “kahan”. Na výběr jsou vždy běžné chemické látky, ke kterým je po kliknutí na dlaždici vzorce a názvu k dispozici krátký popisek a poměrně reálně vypadající lahvička s roztokem dané látky. Uživatel může zvolit množství této látky, následně přidat látku další. Mimo množství této látky je možné také nastavit teplotu.

Akce spustí poměrně věrnou animaci s projevem dané reakce. Tuto lze zpomalit či naopak urychlit, což je zvláště efektní v případě přikapávání roztoku. Pokud látky nereagují, aplikace o tom uživatele seznámí zřetelnám NO REACTION. Pokud reagují, aplikace ukáže chemickou rovnici. V případě, že je reakce příliš bouřlivá, dojde k rozbití kádinky a nápis OOPS! uvede poučení, že vysoce reaktivní látky je třeba přidávat pouze v malém množství.

Využitelnost ve výuce

Aplikace svým způsobem staví klasické pojetí výuky chemie na hlavu. Tradiční disciplíny jako znalost názvů a vzorců či vyčíslování rovnic zde nehrají roli. Samozřejmě je zde riziko, že se aplikace stane pouhým dočasným zpestřením žáků bezhlavě klikajících na nahodilé látky a sem tam dojde k reakci. S vhodným scaffoldingem má však aplikace značný potenciál pro rozšíření výuky chemie o vizualizace reakcí, které by z nedostatku času, chemikálií, ochoty předvádět demonstrace nebo kombinace uvedeného zůstaly žákům skryty.

Například v případě vybraných kyselin je možné nejprve žáky nechat napsat předpokládané výsledky reakcí konkrétní kyseliny s vybranými kovy, následně sami v aplikaci své předpoklady prověří a mohou usuzovat na průběh reakcí dalších kyselin s těmito kovy.

Nabízí se i varianta prozkoumání reakcí vybrané skupiny látek. Např. u skupiny alkalických kovů žáci v aplikaci zjistí, že bouřlivost jejich reakce s vodou stoupá se vzrůstajícím protonovým číslem prvků. Reakci lithia a sodíku je tak možné provést reálně ve školních podmínkách – haptický zážitek při krájení kovu nožem, opatrné vkládání kousku kovu na vodní hladinu apod. žádná aplikace nenahradí. Reakci draslíku nebo dokonce cesia s vodou by však žáci sami provádět neměli, a tak je aplikace vhodnou pomůckou.

Dostupnost

Aplikace Unreal chemist, jak již bývá zvykem, funguje jak pro zařízení na iOS, tak i pro Android. K dispozici je bezplatná ochutnávka, která však po chvíli zkoušení většinu uživatelů přiměje vážně zvážit pořízení plné verze. 149 Kč je dobrá investice.

Napsat komentář