Eduklub

Quizlet a možnosti jeho využití

Quizlet a možnosti jeho využití

Pro přesunutí do aplikace KLIKNĚTE ZDE.

Quizlet je zajímavá vzdělávací online platforma. Ve svém původním smyslu byla vytvořena pro výuku a studium cizích jazyků, kdy se právě pro tyto potřeby vytvářely digitální flash karty. Takové flash karty si můžeme vytvořit i v nedigitální podobě. Na jedné straně bude například český termín a na druhé termín anglický. Takto vytvořená pomůcka nám může usnadnit učit se slovní zásobu v konkrétním jazyce.

Nicméně v současné době se dají využívat i pro učení se termínům a definic s nimi spjatými. Takto pojatá aplikace pak umožňuje na základě jednoduchého vytvoření flash karet a následně je využít v sedmi sad aktivit a jedné hře v reálném čase. V jedné sadě musí být minimálně dva termíny/pojmy. V rozšíření aplikace je možné využít i obrázky, či zvuky. Nicméně pro základní práci se všemi sadami aktivit je plně funkční i free licence. Je možné využít i připravené zveřejněné sady.

sady aktivit

Vysvětletlení jednotlivých aktivit:

  • flashcards – zde se jedná o učení pomocí otáčení kartiček (dá se nastavit otáčení kartiček popořadě, jak byly vytvořeny, nebo náhodně)
  • learn – má více možnosti, nicméně základní možností je přiřazování termínů/definic z výběru čtyř možností (multiple choice)
  • write – jedná se také o učení pomocí kartiček, ale v této aktivitě je nutné napsat z druhé strany kartičky správný pojem, či definici
  • spell – jedná se o učení pomocí audio, kdy je nutné vyslovený termín zapsat (spíše pro výuku cizích jazyků)
  • test – vytvoří se random test (multiple choice, pravda/lež, doplnění, přiřazování), kdy je možné si zvolit počet otázek a následně i popřípadě vytisknout
  • match – spojování dvou termíny nebo termínu a definice dohromady; ty jsou rozmístěny po herní ploše
  • gravity – je aktivizační hra, když se pohybuje “meteorit” shora dolů a žák má napsat definici/termín, dokud “meteorit” nedopadne
  • live – žáci se rozdělí do skupin, každý dostane sérii pojmů/definic, žádný z pojmů/definic se u jiného žáka neopakuje, identifikací správného pojmu/definice se bod připisuje, naopak v případě špatné odpovědi se maží veškeré získané body skupiny

Pro učitele i pro žáky je využívání webové platformy zcela intuitivní. K využití je možné využít libovolných digitálních technologií (počítač, tablet, smartphone) s připojením k internetu.

Napsat komentář