Eduklub

Quizlet live (hra v týmech)

Quizlet live (hra v týmech)

Nejdříve učitel připraví sadu, ve které připraví pojmy a jejich definice. Následně spustí aktivitu nazvanou “live”. Do samotné hry je zapotřebí nejméně čtyř žáků. Žáci se přihlásí buď pomocí QR kódu nebo pomocí webové stránky quizlet.live, kde pro připojení opíší šestimístný číselný kód. Zadají své jméno. Využívat mohou libovolné digitální zařízení: počítač, notebook či vlastní mobilní zařízení.
Učitel čeká na připojení všech žáků. Následně tlačítkem vlevo dole rozdělí žáky do skupin. Je možné, že některé skupiny budou větší než jiné. Skupiny lze opětovně promíchat v případě, že současný stav rozdělení skupiny učiteli nevyhovuje.

Při spuštění hry žáci dostanou k dispozici vlastní pojmy/definice. Každý ze skupiny má ve hře jiné pojmy a dohromady musí nasbírat určitý počet bodů (dle velikost a počtu skupin). Každý žák je ve hře důležitý a v případě, že někdo z hráčů nepřiřadí správně řešení, mažou se všechny body skupiny. Vyhrává ten tým, kterému se podaří přiřadit všechny přidělené pojmy/definice. Učitel již pak vidí pouze postupy jednotlivých skupin.

Tato hra vyžaduje spolupráci všech žáků v týmu, jejich domluvu a popřípadě pomoc při neznalosti pojmů a jejich definic. Hru je možné libovolně opakovat a před každou další hrou je možné týmy opět promíchat.  Přestože byla aplikace Quizlet primárně určena pro učení slovíček v cizích jazycích, je možné ji využít v různých předmětech, například:

  • Zeměpis: státy a jejich hlavní města
  • Dějepis: letopočty a události

Ve třídě v době konání aktivity bude více hlučno, jak se žáci budou mezi sebou překřikovat a snažit se nalézt své řešení mezi svými spolužáky. Proto je vhodné, aby se žáci přesunuli k sobě. Žáky hra většinou baví a její opakování si přejí.

Využití záleží na vyučujícím. Přispět může k motivaci žáků, učení konkrétního obsahu i jako reflexe, co se již žáci v daném tématu naučili. Tuto webovou platformu je možné použít i v případě online nebo hybridní výuky.

V případě, že se chcete dozvědět, jaké další možnosti má Quizlet, podívejte se na článek Quizlet a možnosti jeho využívání.

Napsat komentář