Eduklub

ICT ve vzdělávání

Hlasovací zařízení

Hlasovací zařízení se stávají stále populárnějšími vyučovacími nástroji na základních školách po celém světě. Tyto zařízení umožňují učitelům vytvořit interaktivní

Čtěte více

Projekt AI dětem

V rámci EDUKLUBu se vás snažíme seznamovat s novými trendy ve vzdělávání a využitím ICT ve výuce. Proto nemůžeme opominout

Čtěte více

Slovník kybermládeže

V únoru letošního roku byla dokončena první část projektu, jehož cílem je zmapovat slovník, který používají současní žáci základních a

Čtěte více