Eduklub

ICT ve vzdělávání

BÁDÁNÍ

Bádáním ve školním prostředí nebo badatelsky orientovaným vzděláváním či učením se rozumí přístup označovaný v anglickém jazyce jako IBL (Inquiry-Based Learning).

Čtěte více

Simulace

Reálné životní prostředí před nás staví stále více prvků tzv. virtuálních prostředí, virtuálních světů apod. Pojem virtuálního prostředí je spojován

Čtěte více

ON-LINE EXPERIMENT

On-line experiment neboli vzdálená laboratoř či „vzdálené měření“ většinou označuje aktivity pracovišť případně jiných míst prezentujících záznamy dat, která tímto

Čtěte více

Aplikace Veyon

V soudobém světě vzdělávání, kde digitální technologie získává dominantní funkci v rámci učebního procesu, je důležité najít a využívat efektivní

Čtěte více

Losovátka/špachtličky

Veronika Laufková Jednou ze základních technik zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků jsou tzv. „losovátka/špachltičky/dřívka“. Učitel položí otázku a následně vylosuje žáka,

Čtěte více

On-line testování

On-line testování ve třídě během hodiny může nabídnout několik výhod, které přispívají k efektivitě výuky a hodnocení. Zde jsou některé

Čtěte více