Eduklub

Formativní hodnocení

Holistické sady kritérií

Sady kritérií jsou jedním z příkladů, jak lze adaptovat metodu primárně určenou pro sumativní hodnocení (známkování vedené snahou o objektivizaci hodnocení)

Čtěte více

Hlasovací zařízení

Hlasovací zařízení se stávají stále populárnějšími vyučovacími nástroji na základních školách po celém světě. Tyto zařízení umožňují učitelům vytvořit interaktivní

Čtěte více

Výkon vs znalost

K napsání tohoto příspěvku mne inspirovala kniha Responzivní výuka od Harry Fletcher Wooda. Ve čtvrté kapitole této knihy se autor

Čtěte více

Rozvoj sebehodnocení

Rozvoj sebehodnocení Nová taxonomie vzdělávacích cílů Marzano a Kendall (2007)[1] představili tzv. Novou taxonomii vzdělávacích cílů. Ve své práci vycházeli

Čtěte více