Eduklub

Formativní hodnocení

Stanovení cílů

Veronika Laufková, Karel Starý Co jsou výchovně-vzdělávací cíle a proč jsou důležité? Výchovně-vzdělávací cíle jsou slovní popisy toho, co se

Čtěte více

Nedokončené věty

Veronika Laufková Nedokončené věty lze využít při rozvoji sebehodnocení žáků jako jednu z nejefektivnějších technik. Nejčastější využití mají nedokončené věty, kdy

Čtěte více

Semafor

Veronika Laufková Semafor je technika spojovaná s formativním hodnocením nejčastěji – pedagogům umožňuje prostřednictvím žákova sebehodnocení signalizovat na tříbarevné škále míru

Čtěte více

Teploměr

Veronika Laufková Okamžitá zpětná vazba prostřednictvím hodnocení na škále je hned po signalizaci nejjednodušším způsobem zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků

Čtěte více

Think – pair – share

Veronika Laufková Při evokaci a práci s prekoncepty žáků nebo při zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků můžeme kromě hromadných hlasovacích systémů

Čtěte více

Losovátka/špachtličky

Veronika Laufková Jednou ze základních technik zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků jsou tzv. „losovátka/špachltičky/dřívka“. Učitel položí otázku a následně vylosuje žáka,

Čtěte více

Barevné kelímky

Veronika Laufková Barevné kelímky jsou jednou z užitečných technik vrstevnického učení[1],resp. vrstevnické pomoci při učení (tutoring a mentoring), mezi kterou řadíme např.

Čtěte více

Mazací/bílé tabulky

Veronika Laufková Tzv. „mazací (stíratelnou) tabulku“ považuje Wiliam (2014) za vynález 21. století. Jedná se o pevnou tabulku velikosti A5 nebo

Čtěte více